[April] Investeer in de mensenrechten : voor het recht op voedzaam voedsel voor iedereen !
 FIAN Belgium

[April] Investeer in de mensenrechten : voor het recht op voedzaam voedsel voor iedereen !

Het zijn drukke tijden bij FIAN. OP 17 april planten we naar goede gewoonte opnieuw aardappelen voor de internationale dag van de boer.inn.enstrijd. Deze keer voor het Waals parlement om een coherent landbouwbeleid te eisen. We blikken in deze nieuwsbrief terug op het historische proces van de verklaring voor de rechten van boerinnen en boeren. Naar aanleiding van de verkiezingen in mei stelde FIAN een memorandum op met 8 prioritaire eisen en op 12 mei komen we op straat voor klimaat- en sociale rechtvaardigheid !! Ten slotte nodigen we jullie uit om deel te nemen aan de 20 km van Brussel met FIAN. Je vindt alle informatie in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier !!

ING België volhardt in medeplichtigheid aan landroof en mensenrechtenschendingen in Afrika, ondanks eerdere belofte

Door middel van de campagne ’Stop Greenwash-ING’ van een coalitie van NGO’s waaronder FairFin, Fian, en CNCD-11.11.11, werd ING eind 2018 aangespoord om de financiering van de SOCFIN-groep te herzien. Dit palmolie plantagebedrijf is namelijk betrokken bij landroof, mensenrechtenschendingen en ontbossing in verschillende Afrikaanse landen. In januari 2019 kondigde ING de tijdelijke opschorting aan van alle nieuwe financieringen. Deze maand liet SOCFIN echter zelf weten dat ING de samenwerking (...)

Internationale dag van de boeren- en boerinnenstrijd

Afspraak op 19 april van 11u30 tot 14u00 voor het Waals Parlement, in Namen ! Zoals gewoonlijk planten we samen aardappelen om eraan te herinneren dat de boerenlandbouw iedereen aangaat.

De verklaring voor rechten van boerinnen en boeren : terugblik op een historisch proces

De VN-verklaring voor de rechten van boerinnen, boeren en andere op het platteland werkzame personen werd eind 2018 door de VN aangenomen. Een sterke meerderheid stemde voor de verklaring. Aan de stemming gingen vele jaren van intensieve onderhandelingen vooraf en de stemming vormt het hoogtepunt van dit historisch proces, een terugblik.

Procès des écrans TTIP Game Over : Vrijheid van meningsuiting versus belangen van multinationals

In 2016 werden verschillende reclameschermen gekaapt om boodschappen weer te geven tegen de TTIP-CETA vrijhandelsovereenkomsten. Een activist wordt nu vervolgd en riskeert een gevangenisstraf en zware boetes ! Afspraak op 10 april 2019 op de dag van het proces om 12.u45, Poelaertplein, om onze solidariteit te betuigen.

Memorandum FIAN Belgium !

In de aanloop naar de Europese, federale en regionale verkiezingen heeft FIAN Belgium acht prioritaire eisen geformuleerd met betrekking tot het recht op voeddzaam voedsel voor iedereen, in het Noorden en het Zuiden.

Fian Echo : Voorjaarseditie 2019

Deze voorjaarseditie van onze FIAN Echo laat u kennismaken met ons nieuwe verkiezingsmemorandum 2019 !
We starten met een terugblik op het geleverde werk van het FIAN-team rond de Malen-case in Sierra Leone. Er gebeurt veel bij FIAN, we stellen je voor aan de stagiaires en nemen afscheid van en bedanken twee leden van de Raad van Bestuur. We geven een overzicht van onze laatste mobilisaties en we presenteren onze volgende evenementen.
Veel leesplezier !

Neem deel aan de 20 km van Brussel met FIAN !

In het kader van onze deelname aan de 20 km van Brussel organiseren we een solidariteitscampagne om geld op te halen voor MALOA in Sierra Leone.. In Malen hebben gemeenschappen de toegang tot en de controle over hun land verloren en zijn ze het slachtoffer geworden van ernstige inbreuken op en schendingen van de mensenrechten sinds de komst van het multinationale agro-industriële bedrijf SOCFIN in 2011.

Rights now !! Mars voor klimaat- en sociale rechtvaardigheid voor iedereen !

12 mai 2019 13h00

Afspraak op 12 mei om 13u aan Brussel Noord voor een betoging voor klimaat- en sociale rechtvaardigheid voor iedereen. We vragen de realisatie van artikel 23 van de grondwet, die het recht op een menswaardig leven voor iedereen garandeert. Een ambitieus klimaatbeleid bestaat niet zonder sociale rechtvaardigheid en de strijd tegen ongelijkheid is onmogelijk zonder oog voor de planeet. Spring mee op de kar ! Samen op straat, voor mens en klimaat. Op 12 mei vragen we luid en duidelijk : (...)

© FIAN Belgium — 2019