5 mai 2014

Beleidscoherentie voor het recht op voedsel – Policy Brief april 2014

In het kort

In België is de beleidscoherentie voor ontwikkeling (PCD) al heel lang een prioriteit voor de ngo’s. Sinds 2012 tekent zich een duidelijk politiek engagement af, dat op federaal niveau geleidelijk tot concrete vooruitgang geleid heeft. Er werden recent een aantal koninklijke besluiten getekend voor de oprichting van coördinatie-, implementatie- en opvolgingsmechanismes voor de PCD. De Coalitie tegen de Honger (CTH) organiseerde een reeks rondetafelgesprekken en politieke interpellaties over de PCD, niet enkel om de belangrijkste verworvenheden te benadrukken, maar ook om verschillende uitdagingen op vlak van duurzame voedselzekerheid en landbouw in het daglicht te plaatsen. Verschillende cases van incoherent beleid werden er toegelicht. Met de aanbevelingen hieronder willen we in de eerste plaats voorkomen dat deze zich opnieuw voordoen, en tegelijk beleidsbeslissingen aanmoedigen in de richting van een betere coherentie.

PDF - 1.4 Mo