11 maart 2022
Publicatie Toegang Tot Grond

Beleidsnota: agro-ecologische boer.inn.en hebben nood aan grond

De toegang tot landbouwgrond voor agro-ecologische boer.inn.en is essentieel voor de transitie naar een ecologisch en sociaal rechtvaardig voedselsysteem. Er bestaat in Vlaanderen te weinig wetgeving om landbouwgrond voor landbouw te vrijwaren en de toegang ervan voor boer·inn·en te verzekeren. In deze beleidsnota analyseren De Landgenoten en FIAN Belgium de struikelblokken en bieden mogelijke oplossingen om tot een beleid te komen dat deze broodnodige transitie bevordert.

Ons huidige landbouw- en voedselsysteem is aan vernieuwing toe. Ondanks de lage lonen, de vele vereisten en de afhankelijkheid van onzekere factoren zoals klimaat en weer, staan vele nieuwe boeren en boerinnen te trappelen om met een eigentijdse, agro-ecologische insteek aan landbouw te doen. Eén van de belangrijkste hindernissen voor deze nieuwe boer.inn.en is de moeilijke zoektocht naar grond.

Maar ook voor bestaande agro-ecologische boer.inn.en vormt grond een pijnlijke hoofdbreker. De langdurige toegang tot landbouwgrond is nochtans levensnoodzakelijk om aan duurzame en sociaal rechtvaardige landbouw te doen. Agro-ecologische boer.inn.en investeren immers in de vruchtbaarheid van de bodem en in een grotere biodiversiteit op en rond het veld. Zo dragen ze bij aan gezonde ecosystemen, die uiteindelijk broodnodig zijn voor onze hele samenleving.

Er is dringend nood aan een ander beleid dat deze boer.inn.en ondersteunt en dat de transitie bevordert naar een ecologisch en sociaal verantwoord landbouwmodel.Grond speelt hierin een cruciale rol. Er bestaat in Vlaanderen te weinig wetgeving om landbouwgrond voor landbouw te vrijwaren en de toegang ervan voor boer·inn·en te verzekeren.

Klick hier om de beleidsaanbevelingen te lezen.


In deze nota analyseren FIAN Belgium en De Landgenoten, beide lidorganisaties van Voedsel Anders, de verschillende knelpunten met betrekking tot landbouwgrond in Vlaanderen en bieden ze, met dank aan de inbreng van diverse experts, beleidsaanbevelingen om de noodzakelijke transitie in gang te zetten. Ze analyseert waar het schoentje knelt en waar mogelijke oplossingen schuilen. De nota biedt een duidelijke visie op de productie van lokale en gezonde voeding en instrumenten om deze doelstellingen te bereiken.