Désolé, cet article n’existe pas en français.
27 May 2014

België ratificeert verdrag dat internationale steun voorziet voor slachtoffers van inbreuken op socio-economische rechten

Brussel, 26 mei 2014 – FIAN Belgium, lid van FIAN International, een organisatie die wereldwijd opkomt voor het recht op voedsel, is verheugd over de Belgische ratificering op 20 mei van het Bijkomend Protocol in verband met het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten. Dankzij dit protocol kunnen slachtoffers van schendingen van deze rechten (zoals het recht op voedsel, op huisvesting, op gezondheid, op werk ...) die in eigen land via de rechtbank geen schadevergoeding konden bekomen, nu klacht indienen bij het bevoegde VN-comité.

Het Protocol in verband met het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten werd op 10 december 2008 al door de Algemene Vergadering van de VN aangenomen. Het werd op 5 mei 2013 van kracht, nadat het door tien staten geratificeerd was. « Hiermee kwam er een einde aan de historische ongelijkheid tussen de burgerrechten en de economische, sociale en culturele rechten, die op internationaal niveau nog altijd bestond », vertelt Manuel Eggen, pleitbezorger bij FIAN Belgium. « Er bestaat immers al sinds 1976 een bijstandsprocedure voor burger- en politieke rechten. Het was dus 37 jaar wachten op een bevestiging van de eenheid van de mensenrechten. »

Door het bijkomend protocol te ratificeren is België nu als veertiende staat partij bij het verdrag, het vierde EU-lid na Spanje, Slovakije en Finland. « België geeft hiermee een krachtig signaal voor de verdediging van de economische, sociale en culturele rechten », verduidelijkt Manuel Eggen: « België zou er nu bij de andere
EU-lidstaten op moeten aandringen dat ook zij het verdrag ratificeren. » Want Europa beroemt er zich wel vaak op dat het de mensenrechten zo hoog in het vaandel draagt, maar we moeten toch constateren dat de socio-economische rechten nog niet op hetzelfde niveau erkend worden als de burger- en politieke rechten. «Hoe kan de EU nu verantwoorden dat het recht op vrije meningsuiting of het recht op privébezit belangrijker zouden zijn dan het recht om zich te voeden of behoorlijk te wonen? » vraagt An-Sofie Leenknecht, voorzitter van FIAN België, zich af.

Het bijkomend protocol voorziet niet enkel in een bijstandsprocedure voor slachtoffers, maar zal ook een belangrijke rol spelen bij het duidelijk definiëren van de verplichtingen van elk land op gebied van socio-economische rechten. Dat zal gebeuren door middel van internationale rechtsspraak. Daarvoor is het van essentieel belang dat zo veel mogelijk staten het protocol ratificeren.

Download hier onze overzichtsfiche over het protocol.

PDF - 490.7 kb

Doe mee aan de campagne voor de algemene ratificering en de toepassing van het bijkomend protocol, die uitgaat van het netwerk voor de economische, sociale en culturele rechten.

Coalition d'ONG PF-PIDESC

Perscontact:

Manuel Eggen, verantwoordelijke voor onderzoek en betoog: 0478.93.37.47