12 décembre 2017

Belgisch nationaal actieplan "bedrijven en mensenrechten"

Een analyse van FIAN

De federale regering presenteert op 12 december het Nationaal Actieplan (NAP) "Bedrijven en Mensenrechten". Belgische vakbonden en ngo’s, waaronder FIAN, analyseerden het document en concludeerden dat het plan ambitie mist.

De federale regering publiceede in de zomer het Nationaal Actieplan (NAP) "Bedrijven en Mensenrechten". Met het NAP komt België tegemoet aan de Richtlijnen inzake Bedrijven en Mensenrechten, die in 2011 werden goedgekeurd door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN). Belgische vakbonden en ngo’s, waaronder FIAN, analyseerden het document. Hoewel België duidelijk bereid is om bedrijven te stimuleren de mensenrechten te respecteren, schiet het plan op verschillende punten tekort. Het plan voorziet op geen enkele manier een wettelijk kader dat bedrijven verantwoordelijk stelt voor inbreuken op de mensenrechten ten gevolge van hun activiteiten of gelinkt aan hun toeleveringsketen, in België of in het buitenland. De vakbonden en NGO’s concluderen dat ambitieuzere maatregelen noodzakelijk zijn, vooral wat betreft zorgplicht voor bedrijven en toegang tot remediëring voor getroffen gemeenschappen en individuen.

Een lichtpunt is dat het NAP stelt dat België een actief engagement zal opnemen in de onderhandelingen binnen de VN-mensenrechtenraad voor een bindend verdrag inzake bedrijven en mensenrechten. Vakbonden en ngo’s, waaronder FIAN, roepen België op om zijn belofte na te komen door een actieve rol te spelen in dit proces en om, samen met de Europese Unie, al zijn invloed uit te oefenen om tot een ambitieus verdrag te komen.

Lees hier de analyse van FIAN
Lees hier het persbericht van de coalitie van NGO’s en vakbonden