13 février 2013

Binnenkort, op 24 februari, zullen overal ter wereld yogasessies plaatsvinden ten voordele van het recht op voedsel

Twee weken op voorhand hebben al bijna 300 studio’s, individu’s, verschillende bedrijven en mediapartners, in meer dan 40 landen, zich ingeschreven voor de Wereld Yoga Dag 2013 als steun voor het werk van FIAN International, een mensenrechtenorganisatie die het recht op voedsel verdedigt.

Momenteel lijden 870 miljoen mensen aan honger en ondervoeding. Hun recht op adequaat voedsel wordt dus geschonden. De visie van FIAN is een wereld bevrijd van honger, waarin elke persoon volop kan genieten van zijn fundamentele rechten in waardigheid, en in het bijzonder van zijn recht op adequaat voedsel.

Al meer dan 25 jaar, steunt FIAN de gemeenschappen in hun strijd, en vraagt de overheden hun verantwoordelijkheid op te nemen wat betreft hun verplichtingen om het recht op adequaat voedsel te respecteren, te beschermen en te garanderen opdat de gemeenschappen zich zelf kunnen voeden, en dat in al hun waardigheid.

Op zondag 24 februari 2012, zullen yoga leraren, scholen, studio’s, studenten en beoefenaars die zich ingeschreven hebben, deelnemen aan een sessie van twee uur, waarvan de opbrengst naar FIAN gaat.

« Het is aanmoedigend om te weten dat duizenden yogabeoefenaars over de hele wereld deze sessie wijden aan de verdediging van het recht op voedsel. » verklaarde Flavio Valente, Secretaris-Generaal van FIAN.

De donaties van deze World Yoga Day 2013 zullen gebruikt worden om FIAN’s werk te steunen, zoals onder andere hun steun aan de boeren in Bajo Aguan, Honduras, waar de voorbije drie jaren meer dan 50 georganiseerde boeren en mensenrechtenverdedigers gedood werden in een gewelddadig conflict rond grondbezit ; aan kleine boeren in Mubende, Oeganda, die verdreven werden om plaats te maken voor de koffieplantage van een Duitse firma ; en aan de inheemse bevolking van het dorpje, Kusum Tola in India, van wie het voortbestaan bedreigd wordt door de activiteiten in open steenkoolmijnen die landbouwgronden, wouden en kostbare watervoorraden vernietigen.

« Mysticus Lotus Crystals is fier om de Wereld Yoga Dag 2013 te ondersteunen, en bij te dragen aan het rapporteren van schendingen van de rechten van de mens », verklaarde Paul Newton-Adams, mede-eigenaar van de studio in Oxford, Verenigd Koninkrijk. Hij biedt een korting van 25% aan zijn leden gedurende de maand februari waarvan de opbrengst rechtstreeks gaat naar Wereld Yoga Dag. « Wij houden van het idee dat als enkele personen deelnemen aan een grote actie of wanneer een grote groep mensen deelneemt aan een kleine actie om te strijden tegen deze schendingen op wereld niveau, we van de wereld een betere plek kunnen maken voor iedereen. »

De personen die wensen deel te nemen aan de Wereld Yoga Dag om hun solidariteit te tonen met de strijd voor het recht op voedsel, kunnen deelnemen aan, of zelf een yoga sessie organiseren ten voordele van FIAN op 24 februari. De studenten die deelnemen aan dit evenement doneren naargelang hun middelen. Alle bijdragen zijn welkom, een bijdrage wordt niet geëist.

Voor meer informatie, kijk op www.world-yoga-day.org ; contacteer : Marina Litvinsky, litvinsky@fian.org

Om een sessie te vinden bij u in de buurt : http://www.world-yoga-day.org/cms/whosin

Om u in te schrijven : http://www.world-yoga-day.org/cms/join