8 april 2022
Persuitnodiging

"Boeren en boerinnen boos om landroof!"

15 April Internationale dag van de Boerenstrijd

Op 15 april verzamelen vertegenwoordigers van de Belgische landbouwgemeenschap met hun tractoren en hun bondgenoten in Halle. Ze protesteren tegen de aankoop van landbouwgronden door Colruyt, wat gezien wordt als een symbool van landroof in België.

15 april 2022, 11u, Bevrijdingsplein, 1500 Halle

Boerenorganisaties, middenveldorganisaties en Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (RéSAP), organiseren een boerenoptocht en een symbolische actie voor het hoofdkantoor van Colruyt. Zij hekelen de activiteiten van Agripartners, een dochteronderneming opgericht door Colruyt met het oog op de verwerving van grote oppervlakten landbouwgrond in België. Deze massale aankopen door niet-agrarische investeringsbedrijven zetten de grondprijzen onder zware prijsdruk en bemoeilijken de toegang tot grond voor landbouwers.

Dit model van Colruyt is gebaseerd op de totale controle van de bevoorradingsketen, waardoor de autonomie van de landbouwers verder wordt ingeperkt. Astrid Ayral, vertegenwoordiger van de Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA) stelt het als volgt: "Dit brengt boeren bijna terug naar een feodaal model."

Met deze actie willen RéSAP, Boerenforum en hun partnerorganisaties, iedereen bewust maken van de gevolgen op de landbouw, die voortvloeien uit het streven naar "de laagste prijs", dé slogan van de Colruyt Group. Het hoofddoel is om bij de federale en regionale politieke machthebbers te eisen dat zij de toegang tot landbouwgrond regelen ten gunste van een kleinschalig, sociaal en milieuvriendelijk landbouwmodel.

Op het programma:

👉 10h30: Verzamelen aan het Bevrijdingsplein te Halle
👣 11h00: Vertrek van de karavaan, boeren en burgers en de kruiwagens vooraan! 🥁
🥔 11h00-12h30: Aardappelen planten en symbolische acties tegen de landroof door Colruyt 🥔
🥗 12h30: Maaltijd, boerentoog en stands 🌭🥗🍻
👩‍🌾 13h30: Samenkomst en wereldcafé «samen strijden tegen landroof» 👩‍🌾


Het Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (RéSAP) is een netwerk van boeren- en internationale solidariteitsorganisaties die actief zijn in de sectoren duurzame voeding, onderwijs, armoedebestrijding en gezondheid. De actie wordt onder meer ondersteund door Boerenforum, Agroecologie in Action, IEW, SCI, Quinoa asbl, Brigades d’Actions Paysannes, MAP, FIAN Belgium, Climaxi, CNCD 11. 11.11, SOS Faim, Entraide & Fraternité, Rencontre des Continents, FUGEA, Landbouwbrigades, Autre Terre, Le début des haricots, Fabriek paysanne, Le réseau des GASAP, les Amis de la terre, Voedselteams, Terre en vue en Extenction Rebellion Belgium.

De Internationale Dag van de Boerenstrijd heeft tot doel de rechten van boeren en boerinnen over de hele wereld te verdedigen, met inbegrip van toegang tot land en het recht om een waardig inkomen te halen uit de boerenstiel.

Perscontacten:

NL: Wim Moyaert, Boerenforum: wim.moyaert@outlook.be, +32 494 62 44 25
FR/ENG: Damien Charles, Quinoa asbl: damien@quinoa.be, +32 484 52 26 60