Boerenorganisaties voeren actie tegen Europees beleid

Een paar laarzen voor elke boerin of boer die we kwijt geraken.

Dinsdag 8 december voeren een alliantie van boeren- en andere middenveldorganisaties actie op het Schumanplein in Brussel. De actievoerders zetten er de lege laarzen neer van de boeren die door toedoen van de Europese instellingen zijn verdwenen. Ze hekelen dat het EU-Mercosur akkoord en het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de duurzame landbouw benadelen en in strijd zijn met de Europese klimaatambitie.

De beweging voor boerenstrijd en duurzame landbouw (RéSAP), Voedsel Anders, Agroecology in Action, Youth for Climate en een vijftiental andere organisaties komen in Brussel bijeen om het gebrek aan samenhang tussen het landbouw-, handels- en milieubeleid van de Europese Unie aan te klagen. De lege laarzen voor de Europese Commissie staan symbool voor de boerderijen die de afgelopen jaren massaal zijn verdwenen in België. Sinds 2009 verloor Vlaanderen gemiddeld 12 landbouwbedrijven per week. [1] Het zijn vooral de kleine bedrijven die moeten stoppen zodat er een voortdurende schaalvergroting plaatsvindt [2]. Voor de beweging is dit niet minder dan een sociale en ecologische noodsituatie.

Na de intensieve lobby van COPA-COGECA, dat de belangen van de industriële landbouw verdedigt, blijven de GLB-subsidies gebaseerd op de omvang van de landbouwbedrijven, zonder rekening te houden met de werkgelegenheid of het al dan niet duurzame karakter van de productiemethoden. [3]

Bovendien grijpt het GLB naast de kans om middelen te voorzien voor maatregelen en instrumenten die een antwoord bieden op de klimaatuitdaging en de biodiversiteitscrisis en die in lijn liggen met de Europese Green Deal en Biodiversiteitsstrategie. Denken we onder meer aan het terugdringen van het pesticidengebruik en het inzetten op extra maatregelen voor het bevorderen van de biodiversiteit op het bedrijf.

Tegelijkertijd heeft het EU-Mercosurverdrag tot doel de internationale handel in landbouwproducten en de concurrentie tussen de producenten te vergroten. Dit beleid bevordert een grootschalige, exportgerichte industriële landbouw, ten koste van de biodiversiteit, het klimaat en de kwaliteit van de werkgelegenheid in de landbouw. Omgekeerd verdwijnt de kleinschalige en agro-ecologische landbouw, die zorg draagt voor het milieu en kwalitatief voedsel produceert. Volgens de organisaties moet de Europese Unie deze landbouw steunen om haar eigen klimaatdoelstellingen te bereiken.

Tijs Boelens van de boerenbeweging Boerenforum legt uit : "In het licht van de huidige klimaatuitdaging hebben we een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid nodig dat landbouwers ondersteunt in een overgang naar duurzaamheid. We hebben nood aan beleid dat een waardig inkomen voor de boeren garandeert, niet aan beleid dat de grootste vervuilers ten goede komt.”

Hanne Flachet, van de ngo FIAN Belgium, voegt hieraan toe : "Het EU-Mercosur akkoord is een frontale aanval op onze veetelers, onze boeren en ons klimaat. Het vergemakkelijkt de toegang tot producten die afkomstig zijn van enorme monoculturen, geproduceerd op gronden gestolen van inheemse volkeren en tropische wouden.”

Suzy Serneels, van de ngo Broederlijk Delen, besluit : "Boeren van over de hele wereld implementeren innovatieve oplossingen die het klimaat en hun gemeenschappen ten goede komen. We moeten hen steunen en niet saboteren, zoals de EU op het punt staat te doen".

Noten :
[1] https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/land-en-tuinbouwbedrijven
[2] https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/gr_201807_lara2018_samenvattingtom.pdf
[3] https://corporateeurope.org/en/2020/10/privileged-access-copa-cogeca-and-industry-dg-agriculture

Praktische info :

Afspraak op 8 december, voor de Europese Commissie, Schumanplein, 10u.
Mogelijkheid tot het afnemen van interviews met de actievoerders.

Contact :

  • Thijs Boelens (Boerenforum) : 0488 994 732
  • Hanne Flachet (FIAN Belgium) : hanne@fian.be, 0484 960 430

Met de steun van : Boerenforum, CSA-netwerk, Mouvement d’Action Paysanne, FUGEA, MIG, Agroecology in Action, Voedsel Anders, Youth for Climate, 11.11.11, Wervel, FIAN Belgium, Broederlijk Delen, BOS+, Oost-West centrum, Solidagro, Oxfam - Magasins du Monde, SOS Faim, Quinoa, Greenpeace, Rencontre des Continents, Début des Haricots, Réseau des Consommateurs Responsables, Cense Equi’voc, Entraide et fraternité, Autre Terre, Terre en Vue, Réseau des GASAP, CNCD 11.11.11, Attac Bruxelles, European Coordination Via Campesina (ECVC).


Notes

[11

[22

[33