Mobilisatiedag

Code Rood : Steunbetoging op zondag 9 oktober

📢 Verschillende organisaties uit het middenveld roepen op om op zondag 9 oktober mee te betogen ter ondersteuning van de eisen van Code Rood. Door massaal te blijven investeren in de handel en de ontginning van fossiele grondstoffen, sluit TotalEnergies ons op in een model dat sociaal en voor het klimaat onhoudbaar is. Dat moet stoppen !

Klimaatrampen, torenhoge energierekeningen, mensenrechtenschendingen en neokolonialisme, oorlogen en conflicten … Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen heeft een hoge prijs. Desondanks doen de grote vervuilers van deze gitzwarte industrie wat zij willen. Een rechtvaardig klimaat- en sociaal beleid voor burgers en werknemers laat nog steeds op zich wachten.

Een coalitie van verschillende ngo’s, bewegingen, actiegroepen en burgers heeft zich verenigd onder de noemer Code Rood om via een grote actie van burgerlijke ongehoorzaamheid de roep om een ander beleid kracht bij te zetten. De eerste grote mobilisatie van Code Rood viseert olie- en gasgigant TotalEnergies. Waarom precies Total Energies lees je hier.

Vanaf vrijdagavond 7 oktober houden activisten ven verschillende maatschappelijke organisaties zich klaar om het hele weekend, op een geweldloze, maar ongehoorzame manier actie te voeren aan één van de vestigingen van TotalEnergies. De welke precies, is uiteraard nog een verrassing.

Wie zich graag nog inschrijft kan dit nog steeds via de website van Code Rood.

Naast de grote actie van burgerlijke ongehoorzaamheid over het hele weekend van 7 tot 9 oktober, is er ook een toegelaten, gezellige en toegankelijke manifestatie die voor iedereen haalbaar is op zondag 9 oktober.

We verzamelen op 9/10 om 14u30 in de buurt van de plaats van de actie.

Om veiligheidsredenen wordt de exacte plaats van de manifestatie pas bekend gemaakt op zaterdag 8/10, zodra de actie van start gegaan is.

Jullie kunnen meteen zelf naar de plaats van de manifestatie gaan, of meereizen met een groep die vertrekt aan Brussel-Centraal rond 13u.

➡ « Op 9 oktober verheffen wij mee onze stem met de burgers en activisten van Code Rood. (…) Door onze krachten te bundelen willen we aan een leefbare samenleving bouwen. Een samenleving die een gelijke toegang tot energie garandeert voor iedereen. Met normale energiefacturen. Waar iedereen gesteund wordt bij het vergroenen van zijn woning en leefstijl. Een samenleving die inzet op hernieuwbare energie en het spaarzaam gebruik ervan. Een samenleving waarin de transitie niet gebeurt op de rug van de gewone mensen. Een samenleving met een duurzame job voor iedereen. (...) »

de volledige oproep

De eisenbundel van Code Rood