Vijfde sessie van de VN-werkgroep voor een verklaring voor de rechten van boeren en boerinnen: conclusie

Van 9 tot 13 april 2018 vond de 5e onderhandelingssessie plaats van de open intergouvernementele werkgroep voor een verklaring voor de rechten van boeren, boerinnen en andere op het platteland werkzame personen.

Met de 5e onderhandelingssessie komt er een einde aan het onderhandelingsproces. In juni, tijdens de volgende Mensenrechtenraad in Genève wordt er over een definitieve versie van de tekst gestemd. De komende weken zal de voorzitter-rapporteur van de werkgroep de consultaties verder zetten, meer bepaald met de Europese Unie, die nog steeds bedenkingen heeft bij bepaalde artikelen van de verklaring. Het ei ndverslag ->http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/Session5/DraftReportWGPeasantsSession5.doc] van de 5e sessie zal nadien definitief worden aangenomen.

Op Belgisch niveau werden aan de ministers De Croo en Reynders twee parlementaire vragen gesteld door federaal volksvertegenwoordiger Benoit Hellings. Bovendien verscheen er een opiniestuk in La Libre over de inhoud van de besprekingen.

Naar aanleiding van onze mail aan de verschillende betrokken ministers hebben wij de afgelopen weken een ontmoeting gehad met het kabinet van Joke Schauvliege, René Collin, Denis Ducarme en het ministerie van Buitenlandse Zaken. We hopen hiermee invloed uit te oefenen op de Belgische regering zodat België in juni een positieve stem uitbrengt. We blijven het maatschappelijk middenveld ook mobiliseren met een nieuwe Europese petitie.

***

Voor meer informatie

Lees de gemeenschappelijke verklaring van La Via Campesina en haar bondgenoten aan het einde van de 5e sessie van de intergouvernementele werkgroep.

Onderteken de petitie

Lees de analyses van de verschillende rechten die in de verklaring zijn opgenomen.

Bekijk de video over de verklaring.