10 januari 2013

De 11 van Wetteren staan niet alleen. Wij horen er ook bij!

Op 15 januari zullen 11 beklaagden wegens bendevorming voor de rechter verschijnen omdat ze samen met honderden andere burgers in Wetteren GGO-aardappelen door bio-aardappelen hebben vervangen. Anders dan sommigen willen doen geloven zijn de 11 beklaagden niet schuldig aan “criminele bendevorming”, en zijn zij geen alleenstaande extremisten.

De ondertekenaars van deze tekst getuigen dat de "11 van Wetteren" worden gesteund door een ruime waaier van organisaties die net als zij moeten vaststellen hoe moeilijk het is het debat over essentiële maatschappelijke keuzes op de politieke agenda te krijgen. Sommige ondertekenaars die net als de 11 van Wetteren overgingen tot geweldloos sociaal en ecologisch verzet (stakingen, boycots, burgerlijke ongehoorzaamheid) worden eveneens met criminalisering geconfronteerd.

Wij stellen ons vragen bij de methodes die worden gebruikt om de invoering van GGO’s op te dringen terwijl de meerderheid van de bevolking ze afwijst. De veldproeven die het mikpunt waren van de actie in Wetteren, vormen een cruciale stap in de geplande introductie van GGO’s in de voedselketen, terwijl er geen politieke ruimte bestaat om een beslissing te blokkeren die ingaat tegen de wil van de burgers.

Wij aanvaarden de werkwijze niet om slechts 11 mensen te vervolgen van de honderden die vrijwillig aan deze actie deelnamen, een actie die duidelijk als een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid werd opgezet en voorgesteld. Meer dan 80 burgers hebben zich trouwens aangemeld als "vrijwillige en solidaire verschijners", een primeur in de geschiedenis van het Belgische recht. Het gaat om landbouwers, politici, mensen uit de academische wereld, vertegenwoordigers van diverse verenigingen, milieuactivisten en "gewone" bezorgde burgers. De procureur heeft hun vrijwillige verschijning tot nu toe afgewezen. Op die manier blijft het gerecht ontkennen dat de beklaagden deel uitmaken van een ruime maatschappelijke beweging die zich tegen de invoering van GGO’s in de voedselketen verzet en ijvert voor een duurzame en gezonde landbouw en voeding.

Door deze gezamenlijke tekst te ondertekenen, willen onze organisaties er de nadruk op leggen dat het debat op de eerste plaats over de ontwikkeling van GGO’s moet gaan en de gevolgen van de invoering ervan, over het gebruik van overheidsgeld voor onderzoek dat niet het algemeen belang maar de privébelangen van bedrijven dient, over een voedsel- en landbouwsysteem dat echt een antwoord biedt op de sociale en ecologische uitdagingen. Er bestaan alternatieven, zoals de ecologische landbouw, de participatieve selectie van planten, de geïntegreerde bestrijding van parasieten... Deze alternatieven bevorderen voedselsystemen die autonomer en duurzamer zijn, zonder ze afhankelijk te maken van de landbouwindustrie. Ze krijgen echter lang niet dezelfde aandacht van de overheid. Het proces moet dus niet over bendevorming gaan, maar wel over de opgedrongen invoering van GGO’s, die plaats vindt tegen de wil van een meerderheid van de Europeanen.

Organisaties :

 1. 11.11.11
 2. Action Pour la Paix – MIR
 3. Aide au Développement Gembloux (ADG)
 4. Amis de la Terre – Belgique
 5. Associations 21
 6. Belgische Coalitie ‘Stop uranium wapens’
 7. Bioforum Vlaanderen
 8. Bond Beter Leefmilieu
 9. Cense-équi-voc, asbl
 10. Climaxi
 11. CNCD-11.11.11
 12. Corporate Europe Observatory (CEO)
 13. Entraide et Fraternité
 14. FIAN Belgium
 15. Frères de Hommes
 16. Friends of the Earth (Flanders & Brussels)
 17. FUGEA (Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs)
 18. Greenpeace
 19. Groen
 20. Inter Environnement Wallonie
 21. MAP (Mouvement Action Paysanne)
 22. Nature & Progrès
 23. Oikos
 24. Oxfam-Magasins du monde
 25. Oxfam-Solidariteit/Solidarité
 26. Oxfam-Wereldwinkels
 27. Rencontres et Continents
 28. SOS Faim
 29. Stichting Genethica
 30. VELT vzw
 31. Vivre…S, asbl
 32. Vlaams-Socialistische Beweging
 33. Voedselteams
 34. Vredesactie
 35. Wervel

personen :

 1. Caroline Copers, secrétaire générale Vlaams ABVV
 2. Bart Staes, Député Européen
 3. Thérèse Snoy, Députée Fédérale
 4. Dirk Peeters, Parlementaire Flamand
 5. Barbara Redant, conseillère Oosterzele
 6. Louis De Bruyn, président Werkgroep Zaad-Vast
 7. Paul Pataer, vice-président Liga voor Mensenrechten
 8. Anton Nigten, doctorant Wageningen universiteit, WUR
 9. Alma De Walsche, journaliste pour Mo*
 10. Rob Veltman
 11. Philippe Tyberghein
 12. Wouter Cox
 13. Fabien Vantilcke
 14. Laima Paklons, bio-ingénieur
 15. Domitilla Spencer
 16. Bart Dalhuin
 17. Catherine Baveye
 18. Eléonore Visart de Bocarmé
 19. Liesbet Van Sichem de Combe
 20. Frédy Schollaert
 21. Jean-Pierre Gabriel
 22. Xavier Delwarte
 23. Bernard Delforge, apiculteur
 24. Yves André
 25. Thérèse De Vriendt
 26. Michel Fraiteur, apiculteur
 27. Martine Verlinden