Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar.
11. Oktober 2019
Rapport

De stand van zaken van het recht op voedzaam voedsel 2019

De verhalen en de strijd van de mensen achter de getallen

Het Global Network for the Right to Food and Nutrition, met de steun van haar secretariaat FIAN International, publiceert het eerste State of the Right to Food and Nutrition Report. Dit rapport heeft tot doel om verder te gaan dan de cijfers en inzicht te geven in hoe het recht op voedzaam voedsel het afgelopen jaar is geëvolueerd.

Het gangbare narratief over honger richt zich vooral op statistieken en cijfers. De 2019 State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) schat bijvoorbeeld dat wereldwijd maar liefst 820 miljoen mensen getroffen worden door honger en ondervoeding, terwijl 2 miljard mensen voedselonzeker zijn. Deze cijfers zijn belangrijk, maar ze kunnen niet het hele verhaal vertellen. Een enkele focus op gegevens draagt bij aan het verhullen van de onderliggende oorzaken van voedselonzekerheid en laat de rol en aansprakelijkheid van de overheid onderbelicht.

Om deze leemte op te vullen, publiceert het Global Network for the Right to Food and Nutrition (GNRtFN), met de steun van haar secretariaat FIAN International, het eerste State of the Right to Food and Nutrition Report. Dit rapport heeft tot doel om verder te gaan dan de cijfers en inzicht te geven in hoe het recht op voedzaam voedsel het afgelopen jaar is geëvolueerd.

Deze aanpak is niet geheel nieuw. Elk jaar beoordelen maatschappelijke organisaties (CSO’s) het SOFI-rapport kritisch op een gebrek aan mensenrechten of structurele analyse (Zie analyse van 2018 en 2019). De analyses werden echter niet echt in rekening gebracht. Volgens Emily Mattheisen van FIAN International is dit gebrek aan aandacht voor mensenrechten geen toeval. "Verantwoordingsplicht voor mensenrechten past niet in het dominante verhaal over de oorzaken van voedselonzekerheid en de daarmee samenhangende op winst gebaseerde bedrijfsoplossingen."

Een verandering van het narratief zodanig dat het de stem van mensen bevat is niet eenvoudig. Dit rapport heeft tot doel om verscheidene ervaringen uit het Noorden en het Zuiden te delen, waar gemeenschappen en CSOs zich met succes georganiseerd hebben tegen de acties van regressieve overheden en erin geslaagd zijn het beleid te laten evolueren naar een betere bescherming van hun recht op voedzaam voedsel.

Passend bij het thema van haar zusterpublicatie, de 2019’s Right to Food and Nutrition Watch, leggen de ervaringen die in dit rapport zijn verzameld de nadruk op de impact van regressief beleid op recht op voedzaam voedsel voor vrouwen.

- U kunt het volledige rapport (alleen in het Engels) hier lezen
- De samenvatting is hier beschikbaar

Voor verdere vragen contacteer: mattheisen(at)fian.org
Voor meer informatie over het Global Network on the Right to Food and Nutrition kunt u contact opnemen met: secretariat@righttofoodandnutrition.org