28 septembre 2020
Richtlijnen voor Voedselsystemen en Nutritie

De transformatie van onze voedselsystemen is dringend !

De onderhandelingen over de Richtlijnen voor Voedselsystemen en voedingswaarde, die in september binnen het Comité voor Wereldvoedselzekerheid (CFS) van start gingen, zullen ons vermogen tot het terugdraaien van de toenemende honger, ondervoeding en het voorkomen van toekomstige pandemieën bepalen.

Hoewel grote segmenten van de wereldbevolking zich steeds meer in een onzekere situatie bevinden, zijn het de meest gemarginaliseerde en kwetsbare mensen die het hardst getroffen zijn. De pandemie heeft de effecten van decennialang falend beleid blootgelegd die sociale en arbeidsrechten hebben ondermijnd, waardoor veel mensen overgeleverd zijn aan de genade van voedselbanken en andere solidariteitssinstellingen. COVID-19 is ook een symptoom van een groter probleem : het falende industriële voedselsysteem die grote schade toebrengt aan het milieu en de perfecte omstandigheden creërt voor de verspreiding van zoönosen. Dit systeem produceert ultra bewerkte voedingsmiddelen die de gezondheid van de mensen blootstelt aan een hoger risico op niet-overdraagbare ziekten zoals obesitas en diabetes, die hen op hun beurt kwetsbaarder maken voor het SARS-CoV-2-virus.

Het is in deze context dat het VN-Comité voor Wereldvoedselzekerheid (CFS) onderhandelingen start over de wijze waarop voedselsystemen kunnen worden omgevormd tot meer duurzame, eerlijke en rechtvaardige systemen. Na twee jaar van levendige discussies, zal de CFS de onderhandelingen beginnen over de Richtlijnen voor Voedselsystemen en voedingswaarde : het zijn de eerste intergouvernementele onderhandelingen waarin de parameters om deze transformatie te realiseren zullen besproken worden. Op de onderhandelingsagenda staan : de notie van voedselsystemen en duurzame gezonde voeding ; de principes van een transformatie ; en de heroriëntatie van de belangrijkste beleidslijnen die de voedselsystemen vormgeven.

Wat moet er centraal staan bij deze onderhandelingen ?

Gezien het feit dat het bedrijfsleven een steeds grotere invloed uitoefent op de overheidsinstellingen die het voedselsysteem vormgeven, moeten er sterke zekerheden geboden worden om belangenconflicten te voorkomen. Het bestuur van de voedselsystemen moet zich richten op het algemeen belang, en niet op bedrijfsbelangen. Het beleid moet gehoor geven aan de eisen van kleinschalige voedselproducenten en dat betekent dat het essentieel is dat agro-ecologie de hoeksteen van deze transformatie wordt. Agro-ecologie zal de gezondheid van de mens en de planeet sterk ten goede komen door de productie van gezond voedsel en de bescherming van de biodiversiteit en het milieu, terwijl ook de kennis van de traditionele landbouwtechnieken verder wordt ontwikkeld en de culturele en sociale verhoudingen worden getransformeerd.

Het recht op voldoende voedzaam voedsel en andere aanverwante rechten - waaronder de rechten van vrouwen, inheemse volkeren, werknemers, boer.inn.en en andere op het platteland werkzame personen - moeten de parameters zijn voor de transformatie van het voedselsysteem. Een voedselsysteem dat niet geworteld is in de mensenrechten zal net zo schadelijk zijn als het huidige dominante model van voedselproductie.

Er staat veel op het spel en de uitkomst van de onderhandelingen zal blijvende gevolgen hebben en bepalend zijn voor ons vermogen om te reageren op externe schokken, conflicten of crisissen - zoals COVID-19. De staten die lid zijn van het CFS moeten actief en constructief deelnemen aan de onderhandelingen, ondanks de uitdagingen die een online-deelname aan de onderhandelingen kunnen stellen. Op dit historische moment moet men moedig zijn, luisteren naar de eisen van de mensen en actie ondernemen om de dringende transformatie van onze voedselsystemen te realiseren die de mensen en onze planeet zo hard nodig hebben.

Bekijk onze videoserie "Civil Society Perspectives on Food Systems and Nutrition" om meer te weten te komen over voorstellen voor het transformeren van voedselsystemen :

1. Wat staat er op het spel bij de transformatie van onze voedselsystemen ?
2. De bedrieglijke oplossingen om onze voedselsystemen te corrigeren
3. Visie van het maatschappelijk middenveld op de transformatie van voedselsystemen