Désolé, cet article n’existe pas en français.
Petitie

Een rechtvaardig voedselsysteem voor iedereen!

Teken deze petitie om ons voedselsysteem te veranderen

Samen met 20 partnerorganisaties lanceert FIAN een petitie om België te vragen om van de toegang tot duurzaam, eerlijk en kwaliteitsvol voedsel voor iedereen een prioriteit te maken. We hebben uw hulp nodig om ervoor te zorgen dat onze politieke leiders luisteren naar onze eisen.

Ons voedselsysteem draait vierkant en is onrechtvaardig. Het heeft niet alleen rampzalige gevolgen voor het klimaat, de biodiversiteit en onze gezondheid. In het huidige systeem zijn producenten onderbetaald, heeft niet iedereen toegang tot kwaliteitsproducten en komen schadelijke pesticiden, hoewel in ons land verboden, toch op ons bord terecht. Tot overmaat van ramp zijn steeds meer mensen genoodzaakt zich te wenden tot voedselhulp. Mensen lijden nog steeds honger in ons land.

Terwijl de biosector, bulkverkoop en korte keten onder druk staan door de dalende koopkracht en stijgende prijzen, blijven de conventionele voedselbedrijven en verwante dienstverleners buitensporige winsten boeken. Ze houden een voor hen winstgevend systeem in stand dat nefast is voor de consumenten, de producenten en het milieu.

Er bestaat geen twijfel: het voedselsysteem moet veranderen. Het is een misvatting om te denken dat onze individuele keuzes gaan leiden tot een ommezwaai van ons voedselsysteem, wanneer ongezonde voeding nog steeds eenvoudiger, sneller en goedkoper is dan een gezonde optie. Hoe kan je duurzaam kwaliteitsproducten eten wanneer de eindjes aan elkaar knopen steeds moeilijker of zelfs onmogelijk is?

Wij roepen België op om een prioriteit te maken van toegang tot duurzame en kwaliteitsvolle voeding voor iedereen. Bestaande oplossingen moeten we verder uitrollen. Biovoeding, agro-ecologie, korte keten en eerlijke handel zijn het bewijs dat een voedselsysteem met respect voor de mens, het milieu en de gezondheid van consument én producent mogelijk is. Wij roepen België op om de ontwikkeling van dit systeem te stimuleren via twee hefbomen:

  • grootkeukens: minimum duurzaamheidscriteria opleggen in gesubsidieerde instanties (scholen, ziekenhuizen, rusthuizen…)
  • sociale voedselzekerheid: elk individu ontvangt een bepaald budget voor de aankoop van kwaliteitsvolle voedingsmiddelen die beantwoorden aan criteria op vlak van duurzaamheid, korte keten en sociale rechtvaardigheid.

Laat je stem horen en eis van de bevoegde ministers dat ze ons voedselsysteem wijzigen richting een systeem met respect voor de consument, de producent en het milieu. Een systeem waarin iedereen toegang heeft tot kwaliteitsproducten. Dit is essentieel voor onze gezondheid, het milieu en de toekomst van landbouw

Al 14,854 handtekeningen, binnenkort nog één dankzij jou!
Teken de petitie

Meer weten


Deze oproep word gelanceerd in samenwerking met : Greenpeace - 4wings - As Bean - BeesCoop- Ceinture Alimentaire Namuroise - Cuisine de Quartier asbl - Le début des Haricots asbl - Etopia asbl - La ferme du Chaudron - La ferme du champ des Cailles - Le Forum Bruxelles contre les inégalités - Rencontre des Continents - Réseau Alimenterre - Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté - Vrac - Nature Attitude asbl - Boerenforum - Le CréaSSA - Le MAP - SOS Faim