Financiën

U heeft recht op informatie ! Dit betekent dat de leden, sympathisanten, donateurs en medewerkers minstens één maal per jaar worden ingelicht over het gebruik en de bestemming van de ingezamelde fondsen.

Al deze informatie bevindt zich in onze jaarlijkse activiteitenverslagen.

FIAN Belgium onderschrijft de ethische code van de VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

Gedetailleerde informatie over de financiën van onze organisatie kan geraadpleegd worden op de website van ong-livreouvert

Naast fondsenwerving wordt FIAN Belgium financieel ondersteunt door twee belangrijke subsidiegevers :

- Op Europees niveau : de Europese Commissie
- Op Belgisch federaal niveau : de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)
- Op (Belgisch) gewestelijk en gemeenschapsniveau : de Federatie Wallonië-Brussel.

Samenstelling van de administratieve raad

  • Tomaso Ferrando
  • Faure Atger Anaïs
  • Vankeerberghen Audrey
  • Giambona Aurélien (Penningmeester)
  • Briones Soledad
  • Gloire Brigitte
  • Smets Marie-Pierre
  • Sinon Alice

Statuut FIAN Belgium

Statuut FIAN Belgium gepubliceerd in het Belgisch staatsblad in 2018.

Integriteitshandvest

Om het door de Belgische NGO-sector ondertekende integriteitshandvest te implementeren, heeft FIAN België een integriteitsfocuspunt aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor het ontvangen en behandelen (alleen of door het aanstellen van maximaal 2 extra personen) van alle gemelde gevallen van niet-naleving van het Integriteitshandvest. Vind hier het integriteitshandvest terug.

Wenst u een incident te signaleren of heeft u een klacht ? U kan hiervoor volgend formulier invullen : integriteitsformulier.