23 februari 2012

Europese "Right to Food Summer School"

Boeit het recht op voeding je? Schrijf je dan in voor een zomercursus over dat onderwerp, van 3 tot 8 juni in Berlijn. Aanvragen kunnen tot 28 maart ingestuurd worden.

Dit Europees seminari over het recht op voeding wil geïnteresseerden stimuleren om zich concreet op lange termijn in te zetten voor de strijd voor de Mensenrechten.

Dertig deelnemers krijgen hier de kans een opleiding te volgen rond de vraagstukken i.v.m. het recht op voeding, de verantwoordelijkheden van staten op dat gebied, en de juridische afdwingbaarheid. Deskundigen op het gebied van de Mensenrechten zullen een aantal relevante onderwerpen belichten, zoals de economische, sociale en culturele rechten, of zoals gender. Ook methodologische punten komen aan bod, en de deelnemers worden begeleid bij het opstellen van fiches over diverse vraagstukken. Een certificaat bekroont je actieve deelname.

De verschillende opleidingsmodules worden gegeven door deskundigen werkzaam bij NGO’s, internationale instellingen (FAO, DESC-comité, bijzondere VN-raadgever inzake voedselveiligheid). Er komen ook een aantal slachtoffers van inbreuken op het recht op voeding hun verhaal brengen.

De plaats waar de vorming doorgaat, is zo gekozen, dat er contact mogelijk is met Duitse beleidsmakers, zodat je de toepassing van het recht op voeding in de praktijk kunt meemaken.

Vereist: goede kennis van het Engels

Zin om deel te nemen ? Stuur dan je motivatiebrief en cv naar fian@fian.be vóór woensdag 28 maart 2012.