3 mars 2022
Standpunt #NoFFA

FFA : Greenwashing van pesticidenverkopers in het hart van Europa

Op 15 maart in Brussel organiseren Syngenta (multinational in de pesticidenindustrie), ELO (lobby van grootgrondbezitters) en verschillende actoren uit de agro-industrie (Cargill, Nestlé, Pepsico, John Deere, enz.) het Forum for the Future of Agriculture (FFA). Achter een façade van open dialoog tussen landbouw en milieu vindt er feitelijk een grote lobby-operatie vol ‘greenwashing’ plaats. Samen met een coalitie van boerenorganisaties en maatschappelijke organisaties hekelen de Landbouwbrigades deze gebeurtenis en nodigen we mensen uit om zich ertegen te mobiliseren.

Zoals elk jaar is de FFA een bevoorrecht moment voor de agro-industrie om haar valse oplossingen te promoten (digitalisering van de landbouw, pesticiden, nieuwe GGO’s, financialisering van de landbouw, koolstofmarkt, enz.), haar plaats in het systeem te consolideren en haar politieke invloed te versterken met sprekers en gasten die rechtstreeks afkomstig zijn van Europese instellingen. Onder de bekende sprekers die al bevestigd zijn, vinden we met name de vicevoorzitter van de Europese Commissie die verantwoordelijk is voor de Green Deal, Frans Timmermans, en de commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Stella Kyriakides.

We moeten er op wijzen dat actoren uit de agro-industrie hun lobby-inspanningen bij Europese politieke leiders hebben geïntensiveerd sinds de goedkeuring van de Green Deal. Ze hebben met name een reeks gecoördineerde aanvallen uitgevoerd tegen de doelstellingen van de strategieën "van boer tot bord (Farm to Fork)" en "biodiversiteit". Deze lobby-manoeuvres zijn als volgt aan de kaak gesteld door het maatschappelijk middenveld : “We veroordelen met klem de gecoördineerde inspanningen van sommige industriële agrovoeding-lobby’s om de Farm to Fork-strategie in diskrediet te brengen, uit te stellen en te verzwakken. De tactieken die door deze actoren worden ingezet, komen neer op desinformatie en bangmakerij en moeten als zodanig worden ontmaskerd.” [1]

Deze editie van de FFA komt precies op het goede moment voor spelers in de agrochemische industrie. De Europese Commissie werkt momenteel aan het verfijnen van haar doelstelling voor de vermindering van pesticiden. Een voorstel voor een richtlijn wordt eind maart verwacht. Syngenta en haar lobbygroep CropLife Europe intensiveren hun inspanningen om wetgeving te vermijden die zal leiden tot minder gebruik van hun producten en schade aan hun winst. Zo hebben de pesticiden-lobby-organisatie CropLife (voorgezeten door de CEO van Syngenta, Erik Fyrwald), evenals andere lobby’s uit de landbouwsector, rechtstreeks effectstudies gefinancierd die gericht zijn op het in diskrediet brengen van de reductiedoelstellingen voor pesticiden van de "van boer tot bord"-strategie. [2] En CropLife heeft verschillende media-evenementen georganiseerd om de resultaten van haar studies en andere bevooroordeelde studies op grote schaal bekend te maken, waarbij gedreigd wordt met een catastrofale vermindering van de Europese landbouwproductie.

We weten ook dat Syngenta en andere producenten van agro-toxines zich vooral zorgen maken over initiatieven om de export van zeer gevaarlijke pesticiden te verbieden. Sinds de publicatie van een onderzoek van Public eye en Unearthed [3], neemt de publieke druk op de industrie toe. Uit dat rapport bleek dat er nog steeds meer dan 81.000 ton pesticiden die in Europa zelf verboden zijn, werden geproduceerd en geëxporteerd naar ontwikkelingslanden of opkomende landen. Deze praktijken zijn gevaarlijk voor het milieu en beschadigen de gezondheid van de lokale bevolking. Frankrijk heeft een wet aangenomen die de productie en export van deze pesticiden verbiedt, en het is van plan gebruik te maken van zijn roulerend voorzitterschap om de kwestie op Europees niveau te bevorderen.

Met een coalitie van organisaties mobiliseren we daarom tegen de organisatie van het FFA.

We veroordelen de organisatie van een greenwashing-evenement gericht op het versterken van de invloed van de chemische en agrovoedingsindustrie bij het ontwerpen van overheidsbeleid. We kunnen niet accepteren dat Europese politici liever de dag doorbrengen met Syngenta en zijn trawanten in plaats van een eerlijk en ambitieus beleid voor te bereiden voor de vermindering van pesticiden, wat we allemaal verwachten. Onlangs hebben 1,2 miljoen Europese burgers de petitie "Red bijen en boeren" [4] ondertekend, waarin wordt opgeroepen tot een vermindering met 80% van de synthetische bestrijdingsmiddelen tegen 2030, een geleidelijke afschaffing van synthetische bestrijdingsmiddelen in Europa tegen 2035 en krachtige steun voor boeren bij hun transitie naar agro-ecologie.

We veroordelen de antidemocratische manoeuvres van de agro-industrie om haar agenda en haar producten op te leggen, zonder rekening te houden met de gezondheid, het milieu en de arbeidsomstandigheden van de hele bevolking, zowel in Europa als in het Zuiden. Deze manoeuvres ondermijnen de inspanningen van sociale bewegingen en het maatschappelijk middenveld voor een echt democratisch en inclusief bestuur van voedselsystemen en de realisatie van mensenrechten.

We betreuren de deelname van milieu-ngo’s, zoals WWF en The Nature Conservancy, aan dit evenement, omdat het industriëlen in staat stelt te beweren open te staan ​​voor milieukwesties, terwijl landbouw en natuur worden vernietigd.