Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar.
20. Juli 2021
Internationaal persbericht

Honderden organisaties mobiliseren tegen de VN-top over voedselsystemen

#FoodSystems4People

Van 25 tot 28 juli 2021 bundelen maatschappelijke organisaties en organisaties van inheemse volkeren hun krachten in een wereldwijde tegenmobilisatie om te protesteren tegen de VN-pre-top over voedselsystemen. In België wordt de tegen-mobilisatie gesteund door de Coalitie tegen de Honger (CTH) en het Agroecology in Action netwerk.

Internationaal persbericht - Rome, Brussel. 19 juli 2021.


De tegenmobilisatie van mensen voor de hervorming van bedrijfsvoedselsystemen

Meer dan 300 organisaties uit het wereldwijde middenveld die kleinschalige voedselproducenten, onderzoekers en inheemse volkeren vertegenwoordigen, zullen van 25 tot 28 juli samenkomen om te protesteren tegen de VN Pre-Top over voedselsystemen.

De tegenmobilisatie van de volkeren voor de hervorming van de voedselsystemen van de ondernemingen is de laatste in een reeks van initiatieven die de VN Voedselsystemen Top (UNFSS) afwijzen, waaronder een coalitie van wetenschappers die een petitie zijn gestart die oproept tot een boycot van de Top.

Terug naar boven

De autonome reactie van het volk

De autonome reactie van het volk tegen de topconferentie zegt dat het een afleiding is van de echte problemen waar de planeet op dit kritieke moment voor staat. De topconferentie over voedselsystemen is een partnerschap tussen de VN en het Economisch Wereldforum (dat de 1000 grootste bedrijven ter wereld samenbrengt). Het wordt onevenredig beïnvloed door actoren uit het bedrijfsleven en vertoont een schrijnend gebrek aan transparantie en verantwoordingsmechanismen. Het neemt inspanningen, kritische massa en financiële middelen weg van de echte oplossingen die nodig zijn om de meervoudige crises van honger, klimaat en gezondheid aan te pakken, en leidt die weg.

De geglobaliseerde en geïndustrialiseerde voedselsystemen laten het grootste deel van de bevolking in de steek en de Covid-19-pandemie heeft de situatie nog verergerd. Volgens het door de Verenigde Naties gepubliceerde de SOFI 2021 Report over de toestand van de voedselzekerheid en de voeding in de wereld, bedraagt het aantal chronisch ondervoede mensen thans meer dan 811 miljoen, terwijl bijna een derde van de wereldbevolking geen toegang heeft tot adequaat voedsel. De landen in het Zuiden lijden nog steeds onder de gevolgen van Covid-19, waarbij de pandemie als indicator fungeert van de structurele asymmetrieën van macht, kwetsbaarheid en onrechtvaardigheid die het heersende voedselsysteem kenmerken.

Voor een radicale hervorming van industriële voedselsystemen

Dit protest wordt gedragen door meer dan 380 miljoen mensen, vertegenwoordigd door de transnationale bewegingen van boeren en boerinnen, vrouwen, jongeren, inheemse volkeren, veehouders, landlozen, migranten, vissers, land- en voedselarbeiders, consumenten en stedelijke voedselonzittenden die de coalitie vormen die tegen de top protesteert. Zij eisen een radicale hervorming van industriële voedselsystemen om te komen tot een rechtvaardig, inclusief en echt duurzaam voedselsysteem. Zij eisen ook een grotere deelname aan de bestaande democratische modellen van voedselbestuur, zoals het VN-Comité voor Wereldvoedselzekerheid (CFS) en zijn Panel van deskundigen op hoog niveau (HLPE). De UNFSS-top dreigt het CFS te ondermijnen, dat het belangrijkste inclusieve intergouvernementele forum is voor internationale beleidsvorming. Als unieke instelling geeft het CFS voorrang aan een op de mensenrechten gebaseerde aanpak en biedt het ruimte om de stem van de meest getroffenen te laten horen. Vandaag echter wordt het multilaterale systeem van de VN gekaapt door de belangen van de agro-industrie om een nog schadelijker, duurder, door technologie gestuurd en door crisissen geteisterd voedselsysteem te legitimeren. Deze tegenmobilisatie weerspiegelt de bezorgdheid over de koers van de top.

Ondanks de bewering dat de UNFSS een "volkstop" en een "top van oplossingen" zou zijn, zet zij in feite de deur open voor verdere bedrijfsconcentratie in de sector, bevordert zij niet-duurzame, geglobaliseerde waardeketens en versterkt zij de invloed van de agro-industrie op overheidsinstellingen.

Schijnoplossingen

Tot de schijnoplossingen die door de UNFSS worden gepromoot, behoren zogenaamde "natuur-positieve" oplossingen, vrijwillige duurzaamheidsprogramma’s voor bedrijven, en de bevordering van GGO’s en biotechnologie, regeneratieve landbouw of duurzame intensivering van de landbouw. Deze oplossingen zijn noch duurzaam, noch betaalbaar voor kleinschalige voedselproducenten, en dienen het algemeen belang niet. De top is een poging van bedrijven om schadelijke technologische oplossingen voor de korte termijn te standaardiseren, die geen oplossing bieden voor structurele onrechtvaardigheden zoals land- en hulpbronnenroof, biodiversiteitsverlies en economische ongelijkheid.

De tegenbeweging van het volk, die parallel aan de top plaatsvindt, zal het publiek bewust maken van de realiteit van kleinschalige voedselproducenten en werknemers in de agrovoedingssector en hun visies op een hervorming van de voedselsystemen op basis van mensenrechten en agro-ecologie.

Terug naar de bovenkant van de pagina

Voedselsoevereiniteit en Mensenrechten

Deze mobilisatie heeft ten doel het belang te onderstrepen van voedselsoevereiniteit, kleinschalige duurzame landbouw, traditionele kennis, het recht op toegang tot natuurlijke hulpbronnen, alsook van de rechten van werknemers, inheemse volkeren, vrouwen en toekomstige generaties.

De discussies op deze tegenbijeenkomst zullen zich toespitsen op echte oplossingen: de invoering van bindende regelgevingsmechanismen om misbruik door bedrijven aan banden te leggen, de stopzetting van het gebruik van pesticiden en de invoering van agro-ecologie als wetenschap, praktijk en beweging. Het programma omvat de volgende activiteiten:

  • 25 juli 2021: Een wereldwijde virtuele bijeenkomst om de stem van mensen en kleine voedselproducenten te laten horen.
  • 26 juli 2021: Een politieke verklaring, gevolgd door drie openbare rondetafelconferenties over de gevolgen van de Covid-19-pandemie, de hongercrisis en de klimaatcrisis.
  • 27 juli 2021: 15 virtuele sessies die door het maatschappelijk middenveld zelf zijn georganiseerd en waarin alternatieven en visies van mensen op voedselsystemen worden gepresenteerd.
  • 28 juli 2021: Een afsluitende rondetafel met een voorlopige synthese van de tegenmobilisatie en een routekaart met het oog op de top in september.

Media contacten:

  • Internationaal: Marion Girard | Civil Society and Indigenous Peoples Mechanism (CSM) Press Officer voor de betrekkingen met het VN-Comité voor Wereldvoedselzekerheid (CFS). marion.girard.cisneros@csm4cfs.org
  • België: Manuel Eggen | FIAN en AgroEcology in Action | mail: manu(at)fian.be

Meer lezen

Terug naar de bovenkant van de pagina