14 novembre 2017
Bindend verdrag bedrijven en mensenrechten :

Interventies van FIAN international tijdens de derde onderhandelingssessie van de intergouvernementele werkgroep

Tijdens de onderhandelingssessie van de intergouvernementele werkgroep voor een bindend verdrag bedrijven en mensenrechten, namen de verschillende aanwezige secties van FIAN het woord. Lees de verschillende interventies hier.

Van 23 tot 27 oktober vond in Genève de derde onderhandelingssessie plaats van de intergouvernementele werkgroep die belast is met het uitwerken van een bindend verdrag rond bedrijven en mensenrechten. De werkgroep werd in het leven geroepen door de mensenrechtenraad van de VN. Het internationaal bindend verdrag moet ervoor zorgen dat staten transnationale bedrijven beter reguleren en dat de individuen en gemeenschappen die hun rechten geschonden zien door de activiteiten van transnationale bedrijven en andere ondernemingen toegang hebben tot justitie.

Meer dan 200 vertegenwoordigers van sociale bewegingen en NGOs waren aanwezig om de onderhandelingen op te volgen en druk uit te oefenen op de staten om ervoor te zorgen dat er een einde komt aan de straffeloosheid van bedrijven.

FIAN was goed vertegenwoordigd door medewerkers van verschillende secties zoals onder andere FIAN België, FIAN internationaal, FIAN Burkina Faso, FIAN Colombia. We namen ook verschillende keren het woord. Hieronder kan je de interventies van FIAN lezen.