Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar.
31. Mai 2021
Persbericht

Komt er binnenkort een Belgische wet die bedrijven aansprakelijk stelt voor inbreuken op de mensenrechten?

Op 22 april stemde het federale parlement voor de inoverwegingneming van een wetsvoorstel over "de instelling van een zorg- en herstelplicht voor ondernemingen, over hun hele waardeketen heen". De coalitie "corporate accountability", die een einde wil maken aan de straffeloosheid van bedrijven, verwelkomt deze eerste stap in de richting van een Belgische wet, maar hoopt vooral dat dit initiatief zal leiden tot een ambitieuze wet.


Brussel, vrijdag 23 april 2021- Terwijl andere Europese landen al een wet of wetgevingsinitiatieven inzake een zorgplicht hebben, loopt België achter. Dit wetsvoorstel is dus een stap in de goede richting, en ligt in de lijn van de initiatieven die op Europees en VN-niveau lopen. Het wil alle ondernemingen die in België gevestigd of actief zijn ertoe verplichten om risico’s op schendingen van mensenrechten, arbeidsnormen en het milieu op te sporen en te voorkomen in heel hun waardeketen en bij hun dochterondernemingen en om alle veroorzaakte schade te herstellen. De behandeling van dit voorstel door het federale parlement op de trieste verjaardag van de instorting van de textielfabriek Rana Plaza in Bangladesh is zeer symbolisch.

De organisaties zijn verheugd dat dit wetgevend initiatief voorstellen overneemt uit haar in oktober 2020 gepubliceerde memorandum. Het wetsvoorstel bestrijkt een zeer breed terrein en voorziet in de wettelijke aansprakelijkheid van bedrijven wanneer geen of onvoldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen om schade te voorkomen of te herstellen, alsook in toegang tot de rechter voor de getroffenen.

Volgens de organisaties is dit wetsvoorstel, zeker als het kan worden aangescherpt, een echte stap voorwaarts. Het kan volgens hen een positief effect hebben op het leven van miljoenen mensen, tenminste als het parlementaire proces ook een ambitieus resultaat oplevert. De organisaties roepen daarom alle federale parlementsleden op om dit initiatief te steunen.