LIVE Exchange - Occupons le Terrain - 17/12 om 20H30 !!

De mobilisatie van burgers en boeren in het kader van destructieve projecten op de voedingsbodems.

Landjepik voor non-food doeleinden komt steeds vaker voor. Maar veel burgers mobiliseren zich om ertegen te vechten. Er is een netwerk gevormd om ze samen te brengen en uit te rusten : Occupons le Terrain !

Kerstbomen, woningbouw, pretparken, installaties voor fotovoltaïsche panelen, uitbreiding van industriezones, uitbreiding van autosnelwegen, etc., dit soort projecten, die concurreren met de voedselproductie, zijn helaas legio.

Gelukkig mobiliseren veel die-hard burgers zich binnen een netwerk en delen ze concrete instrumenten om :

  • om logica’s tegen te gaan die gebaseerd zijn op de monopolisering en vercommercialisering van gebieden en plaatsen van leven (privatisering, artificialisering, concretisering, uitbreiding van de zonering, ...).
  • behoud van gemeenschappelijke natuurlijke hulpbronnen : bossen, groene ruimten, landbouwgrond, waterpeil, eilanden van stilte, enz.
  • om een gezonde leef- en woonomgeving voor het grootste aantal mensen te behouden en uit te breiden ;
  • om op democratische wijze nieuwe en intelligente alternatieven te bedenken voor openbare en/of particuliere projecten die geen rekening houden met de mening van de bevolking (huisvesting, mobiliteit, territoriale ontwikkeling, enz.).

Wilt u dit netwerk en de collectieven die er deel van uitmaken ontdekken ? Om het thema wat beter te begrijpen en om te weten hoe je als burger kunt handelen en vechten tegen dit soort projecten die moeder aarde vernietigen ?

Word lid van onze Live Exchange op 17/12 om 20H30 !

Op het menu, vier getuigenissen :

  • De teelt van de kerstboom, met La Bergerie d’Acremont
  • ⚡ de velden van de fotovoltaïsche panelen, met het collectief Touche pas à ma Petite Prée
  • 🛏️ toeristische instellingen, met de Collectif Caba-NON
  • 🛣️ wegeninfrastructuren, met de CHB-groepering

Een initiatief van Terre-en-vue, met de medewerking van Occupons le terrain en Inter Environnement Wallonie Asbl - IEW !