Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar.
23. Februar 2016
Actie 24 februari aan de Naamsepoort

Landroof dat pikken we niet. Met harken en spades palmen we de grond van de agro-industriële groep SOCFIN in

Woensdagmiddag om 12u zullen tientallen burgers en vertegenwoordigers van enkele Belgische NGO’s het hoofdkantoor van de Belgisch-Luxemburgse groep SOCFIN met de hark en/of spade in de hand bezetten. Met deze symbolische actie veroordelen de deelnemers de agressieve uitbreidingspolitiek die SOCFIN voert op wereldschaal. Duizenden boeren, verenigd in een internationale alliantie, proberen door middel van dialoog hun rechten te laten gelden. Tot nu toe echter zonder succes. Sterker nog, zij die voor de lokale gemeenschappen opkomen, zijn vaak het slachtoffer van intimidatie en onderdrukking, zoals recent in Sierra Leone waar 6 lokale leiders veroordeeld en opgesloten werden. Gelijkaardige acties van solidariteit met deze veroordeelden zullen plaatsvinden in verschillende landen.

JPEG - 738.3 kB
Les 6 représentants MALOA condamnés et emprisonnés
Des râteaux dans les bureaux du groupe agro-industriel SOCFIN à Bruxelles pour dénoncer l’accaparement des terres.

SOCFIN is een Belgisch-Luxemburgs bedrijf uit de agro-industriële sector gespecialiseerd in het verbouwen van palmolie en rubberbomen. SOCFIN is voor 39% eigendom van het Franse Bolloré (tevens de grootste aandeelhouder) en wordt bestuurd door de Belgische zakenman Hubert Fabri. Dankzij een groeiende vraag naar palmolie op wereldschaal, kon SOCFIN haar plantages uitbreiden in een tiental landen in Afrika en Azië. De groep beheert op dit moment plantages met een totale oppervlakte van meer dan 180.000 ha. Dit komt ongeveer overeen met 4.500 Belgische boerderijen van gemiddelde oppervlakte.

Een uitbreiding die ten koste van de lokale gemeenschappen gaat. Hun gronden, voornamelijk aangewend voor familiale landbouw, werd ingenomen met steun van nationale en lokale overheden. De lokale bevolking zelf werd niet geconsulteerd in het proces. Het resultaat is dat de lokale boeren hun voornaamste bron van levensonderhoud verliezen, in ruil voor een erg lage financiële vergoeding. Zo laag dat ze vaak gedwongen zijn om onder erbarmelijke omstandigheden voor het bedrijf te werken dat hen van hun grond beroofde. Dit soort situaties ontaardt vaak in sociale conflicten en landbetwisting, stellen verschillende rapporten van lokale en internationale NGO’s.

Een voorbeeld van landroof in Sierra Leone werd vastgelegd door Belgische NGO’s. In 2011 tekende SOCFIN via haar dochteronderneming Socfin Agricultural Company Ltd. in Sierra Leone een huurcontract met de overheid voor 6.500 ha in het gebied Malen. Vanaf het begin hebben lokale gemeenschappen zich via de lokale organisatie MALOA tegen deze overeenkomst verzet. Toch heeft dit het bedrijf er niet van weerhouden om haar plantages uit te breiden tot 12.000 ha. Er werden regelmatig conflicten gerapporteerd tussen het bedrijf en de lokale bevolking, maar elke vorm van verzet werd systematisch onderdrukt. Op 4 februari werden 6 lokale leiders van de MALOA veroordeeld tot 5 à 6 maanden gevangenisstraf wegens samenzwering, aanzetting tot een misdrijf en de vernietiging van 40 palmbomen. Beschuldigingen waartegen de 6 MALOA leden ‘’onschuldig’’ hebben gepleit. Verschillende mensenrechtenorganisaties uitten hun bezorgdheid over de veiligheid van deze 6 leiders.

Dit soort conflicten en ander misbruik werden in 2013 aan de kaak gesteld door een internationale alliantie van gemeenschappen die zich rondom de plantages van SOCFIN/Bolloré bevinden. Meerdere malen trachtte de alliantie de rechten van de omliggende gemeenschappen te laten gelden en stuurden ze hun eisen naar de groep SOCFIN/Bolloré. Ze stelden alles in het werk om de conflicten op een vreedzame manier op te lossen. Zonder succes: de vertegenwoordigers van SOCFIN gaven geen gehoor aan de eisen van de alliantie. Een situatie die ook al aangeklaagd werd door het Nationaal Contactpunt voor de OESO in België.

Het is in deze context dat Belgische burgers en NGO’s, uit solidariteit met de internationale alliantie en de 6 lokale leiders, eisen dat SOCFIN haar landroofpraktijken aan banden legt. Ze vragen eveneens dat het bedrijf in dialoog treedt met de internationale alliantie om samen tot vreedzame oplossingen voor de gestelde conflicten te komen. Zij vragen ook dat de Belgische autoriteiten hun verantwoordelijkheid hierin opnemen en controle uitoefenen op de activiteiten van SOCFIN in het buitenland. Het bedrijf SOCFIN werd niet enkel in gebreke gesteld door mensenrechten-NGO’s, maar eveneens door de milieuorganisatie Greenpeace die vandaag een persbericht uitsturen over de ontbossingspraktijken van het bedrijf. Het persbericht kan u terugvinden op hun website www.greanpeace.be en www.pfsa.be.

Praktische informatie
Afspraak op 24 februari om 12u15 aan de Belgische hoofdzetel van SOCFIN, Marsveldplein 2, 1050 Elsene (metro Naamsepoort)
Het gaat om een symbolische actie waarbij boeren ‘’land van SOCFIN privatiseren’’ om er aan landbouw te doen. Een actie die eveneens gevoerd werd door de getroffen gemeenschappen van de internationale alliantie.

Perscontacten :
FR :
Manuel Eggen : 0478.93.37.47
Stéphane Desgain : 0475.76.90.61

NL
Thierry Kesteloot : 0475.54.37.23

Ondertekend door:
CNCD-11.11.11
Mouvement d’Action Paysanne (MAP)
FIAN
SOS Faim
AEFJN
Entraide & Fraternité
Quinoa
CADTM
Climaxi
Les Amis de la Terre
Aide au développement Gembloux (ADG)
Oxfam-Solidariteit