7 maart 2019
Case Report 2019

Landroof voor palmolie in Sierra Leone

Analyse van de SOCFIN-case vanuit een mensenrechtenperspectief

FIAN Belgium publiceert een nieuw rapport "Landroof voor palmolie in Sierra Leone : Analyse van de SOCFIN-case vanuit een mensenrechtenperspectief".

Case Report 2019

Samenvatting

Sinds de komst van de multinationale agro-industriële onderneming SOCFIN in 2011, als deel van een grootschalige investering in palmolie, woedt er een sociaal conflict in het chiefdom Malen, in de zuidelijke provincie van het land. SOCFIN wordt gecontroleerd door een Belgische zakenman (Hubert Fabri) en de Franse groep Bolloré, die een zakenimperium heeft uitgebouwd in verschillende delen van Afrika.

Uit dit rapport1, blijkt dat getroffen gemeenschappen die toegang tot en controle over hun land hebben verloren, geconfronteerd werden met ernstige schendingen van en inbreuken op de mensenrechten, sinds de komst van SOCFIN in 2011. De komst van SOCFIN had een negatieve impact op het recht op land, voedsel, water en een gezonde leefomgeving, de rechten van werknemers, vrouwenrechten, de rechten van ouderen en het recht op onderwijs. Daarbij komen nog ernstige schendingen van en inbreuken op burger- en politieke rechten, waaronder de rechten op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, fysieke integriteit en duidelijke gevallen van criminalisering van mensenrechtenactivisten. Het verslag wijst ook op ernstige beschuldigingen van corruptie, gebrek aan transparantie en het niet respecteren van beloftes op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door SOCFIN.

Het rapport schetst een somber beeld van een diepgaande achteruitgang van het genot van fundamentele rechten door lokale gemeenschappen als rechtstreeks gevolg van de overname van
Land in Malen, en de verdere ontwikkeling van de activiteiten van SOCFIN in het chiefdom.

Het rapport is gebaseerd op drie onderzoeksmissies uitgevoerd door FIAN Belgium in samenwerking met plaatselijke en nationale organisaties, in 2012, 2016 en 2018. Het maakt een analyse van het landconflict in het chiefdom Malen vanuit een mensenrechtenperspectief. Het onderzoekt in hoeverre de mensenrechten worden gerespecteerd, beschermd en nageleefd, en in welke mate staten en niet-statelijke actoren verplichtingen nakomen die voortkomen uit internationale mensenrechteninstrumenten. Het is ook gebaseerd op bestaande rapporten en publicaties van internationale experten op het gebied van mensenrechten, plaatselijke en internationale NGO’s, academici en journalisten.

Download het rapport hier (engels versie):

PDF - 5.2 MB

Download hier de samenvatting van het verslag:

PDF - 2.4 MB

Meer referentiedocumenten over de zaak hier.

Lees het internationale persbericht (7 maart 2019) - Stop landroof en inbreuken op de mensenrechten door de SOCFIN-groep in Sierra Leone! België moet in actie komen!

Lees het internationale persbericht (21 februari 2019) - Stop land grabbing by SOCFIN in Sierra Leone! Stop the criminalisation of land rights defenders!

Diaporama : terugblik op het conflict dat dateert uit 2011

[NL] Diaporama Socfin 2011 - 2019