26 oktober 2015

Wilt u zich inzetten binnen een groep van FIAN?

Lokale groepen

De lokale groepen (Eupen, Sankt Vith, Welkenraedt) versterken FIAN in haar strijd voor het recht op voedsel. Ze plannen hun acties en activiteiten op basis van de behoeftes, belangen en prioriteiten van de groep. Het kan bijvoorbeeld gaan om: het bieden van ondersteuning en het opvolgen van een geval waarbij het recht op voedsel geschonden wordt, de organisatie van bewustmakingscampagnes voor burgers of andere activiteiten gericht op de verwezenlijking van het recht op voedsel.

De actiegroepen

Deze themagroepen werken rond een concreet en specifiek aspect van de strijd voor het recht op voedsel.
Bijvoorbeeld: de opvolging van door FIAN ondersteunde projecten, de voorbereiding van demonstraties, de publicatie van FIAN Echo of andere bewustmakingsprojecten.

• De actiegroep ’casework’: bestaat uit actieve leden en bestuursleden die graag ondersteuning willen bieden in de strijd van gemeenschappen en individuen die hun recht op voedsel bedreigd of geschonden zien.
• De redactieraad van FIAN Echo: bestaat uit leden die graag meewerken aan FIAN Echo door op min of meer regelmatige basis te schrijven/herlezen/ontwerpen/...
• De actiegroep ’begeleide supermarktbezoeken’: uitwerking van een nieuw ludiek en pedagogisch instrument om burgers voor te lichten. Een bezoek aan de supermarkt om de aandacht te vestigen op het destructieve karakter van het agro-industriële voedselsysteem.