10 december 2012

Maak schendingen van het recht op voedsel strafbaar !

Maak schendingen van het recht op voedsel strafbaar!
FIAN roept alle landen op om het Aanvullend Protocol bij het IVESCR te ratificeren.

Heidelberg, 10 december 2012 – Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Mensenrechten vraag FIAN alle landen het Aanvullend Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten te ratificeren, zodat slachtoffers van die fundamentele mensenrechten zich kunnen beroepen op het internationaal recht.

Op 10 december 2008 nam de Algemene Vergadering van de VN het aanvullend protocol aan. Dat is goed nieuws voor de strijd tegen tot nog toe vaak straffeloze schendingen van de economische, sociale en culturele rechten.

Slachtoffers van schendingen van mensenrechten, zoals het recht op gezondheidszorg, opleiding, voeding of onderdak, kunnen soms in hun eigen land hun eisen niet hard maken. Dankzij dit protocol kunnen ze op internationaal niveau hun rechten opeisen, door bij het VN-Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten klacht neer te leggen.

In 1966 verbonden 160 staten zich ertoe de rechten beschreven in het IVESCR te verdedigen. Het aanvullend protocol is nu door 41 staten getekend, waarvan er nog maar acht het ook geratificeerd hebben. De overeenkomst is pas rechtsgeldig na ratificatie door tenminste tien staten. Dat zou een grote stap voorwaarts betekenen voor de voorvechters van meer sociale rechtvaardigheid, en de verdediging van de mensenrechten in het algemeen.

De slachtoffers van schendingen van het recht op behoorlijke voeding en andere basisrechten zouden zo een extra mogelijkheid krijgen om een schadevergoeding te eisen. Dat geldt b.v. voor de Guarani-Kaiowá-Indianen, die al eindeloos lang vechten voor hun grondgebied in Bajo Aguán in Brazilië.

« Straffeloosheid is tegelijk een gevolg en een oorzaak van veel mensenrechtenschendingen. Ze komt vaak als een land zijn verplichten niet nakomt en het nalaat en mensenrechtenschendingen te onderzoeken. Chronische hongersnood is één van de gevolgen van die straffeloosheid », vertelt Ana-María Suarez Franco, vertegenwoordigster van FIAN in Genève.

FIAN International nodigt alle landen uit om deze gelegenheid aan te grijpen om een einde te maken aan die straffeloosheid, en de vervolgbaarheid en effectieve aansprakelijkheid te garanderen voor elke overtreding van de mensenrechten, door het Aanvullend Protocol bindend te maken.


Meer info :

- Bezoekt de website dat door de Coalitie voor de toepassing van PF wordt gecreëerd en leest de open brief die de regeringen ertoe aanzet om het protocol te ratificeren (in engels).
- Voor een lijst van de Staten die nog niet het protocol hebben geratificeerd, klikt hier.
- In 2011 maakte een internationale coalitie van NGO’s een promo-pakket rond het Aanvullend Protocol bij het IVESCR, met praktische tips voor middenveldorganisaties én voor staten. Meer informatie over het Aanvullend Protocol en het pakket (in engels).
- In 2012 organiseerde FIAN International een kunstwedstrijd rond het probleem van de straffeloosheid in de wereld. Alle inzendingen en de winnaars staat hier.

Contact : Manuel Eggen, 02 640 84 17, manu@fian.be