De laatste editie van Beet the System staat online !
Hoe vrijwaren we democratische ruimtes van corporate capture ?

Deze editie van ons magazine Beet the system buigt zich over één van de voornaamste gevaren voor onze democratieën en een belangrijke drempel om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden : de steeds grotere invloed van het bedrijfsleven op het overheidsbeleid en onze maatschappelijke keuzes.

Wat is ’corporate capture’ ?

Deze greep van bedrijven (corporate capture genaamd in het Engels) kan verschillende vormen aannemen : van het lobbyen bij onze beleidsmakers tot de systemen van gunsten of draaideuren die ervoor zorgen dat personen zich gemakkelijke tussen de politieke wereld en de zakenwereld verplaatsen.

Het kan eveneens gaan over subtielere vormen zoals het gebrek aan transparantie rond bepaalde vraagstukken of de formulering van beleidskwesties in zeer technische termen. Dit heeft tot gevolg dat deze zaken de facto aan het democratische debat onttrokken worden. Corporate capture gebeurt niet noodzakelijk achter de schermen.

Steeds meer bedrijven proberen hun invloedssfeer uit te breiden binnen de maatschappij en de geïnstitutionaliseerde bestuursruimtes (zie ons persbericht ter gelegenheid van het Wereld Economisch Forum in Davos en dat van FIAN International)

Inhoud

In dit nummer van Beet the system ! willen we corporate capture en de risico’s die dit met zich meebrengt voor de mensenrechten en de planeet belichten en aan de kaak stellen. We willen de mechanismen die het versterken en de narratieven die het onderbouwen analyseren en beter begrijpen. We willen ook de rol en de reactie van het maatschappelijk middenveld en sociale bewegingen bevragen tegenover deze groeiende invloed van bedrijven. Een dergelijke kritische analyse ontbreekt volgens ons nog ruimschoots in de Belgische context.

  1. De artikels in het eerste deel beschrijven het theoretische en conceptuele kader.
  2. Het tweede deel verkent een verscheidenheid aan cases die de greep van bedrijven illustreren, zowel op internationaal als op Belgisch niveau.
  3. En het derde deel biedt mogelijkheden om de controle van bedrijven tegen te gaan en mensenrechten en het algemeen belang boven privé belangen te stellen.

Download Beet the system (4 Mo)

Wil je één of meerdere exemplaren ontvangen via de post, stuur ons een email.

Veel leesplezier !