Oproep

Ons recht om te protesteren staat op het spel

Steun de 14 activisten die op 7 juni in Brugge worden vervolgd

7 juin 2023 07h00

Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen

Kazernevest 3, 8000 Brugge, België

Om onze steun te betuigen aan de 14 activisten, verzamelen we ons voor de hoorzitting bij de rechtbank van Brugge. Collectief vertrek : vanuit Brussel-Zuid (7u08) Sint-Pieters-Gent (7u39) Antwerpen-Centraal (6u37)

Deel de Facebook Event

Op 7 juni gaat het proces tegen 14 Greenpeace activisten van start. Voor het recht op protest en activisme betekent deze rechtszaak een grote stap achteruit. Wij, mensen en organisaties uit verschillende sectoren, beschouwen dit proces als een gevaarlijke aanval op de democratische rechten van ons allen.

Op 29 april werden 14 activisten gerechtelijk gearresteerd tijdens een vreedzame actie van Greenpeace België in de Fluxys gasterminal in de haven van Zeebrugge. Pas 48 uur later, wat de maximaal toegestane tijd is voor dit soort aanhouding, werden ze vrijgelaten. Ze werden meteen gedagvaard om op 7 juni voor de rechtbank van Brugge te verschijnen.

Met de actie protesteerde Greenpeace tegen de uitbreiding van de gasindustrie. Een uitbreiding die volledig ingaat tegen onze klimaatdoelstellingen die juist de uitstap uit fossiele brandstoffen vereisen. Het protest verliep vreedzaam en er werd geen enkele schade toegebracht. Greenpeace ging actief in dialoog met de politie en alles verliep rustig, van begin tot eind.

Daarom lijkt het proces eerder bedoeld om te intimideren, ons angst aan te jagen en de vrijheid van meningsuiting te beperken. Ook activisten van andere sociale bewegingen, zoals bijvoorbeeld vakbondsmensen, werden de laatste jaren meer en meer veroordeeld en strafrechtelijk vervolgd. Dit raakt de kern van ons maatschappelijk middenveld en het is daarom een zeer zorgwekkende evolutie.

Om precies dezelfde reden maken we ons ook zorgen over het wetsvoorstel van Minister van Justitie Van Quickenborne. Dit voorstel zou, indien het wordt goedgekeurd, uiteindelijk kunnen leiden tot een beperking van de vrije meningsuiting en van het recht om te demonstreren, waardoor mensen hun mening niet langer kunnen vertegenwoordigen.

Dit proces wordt nu aangespannen terwijl de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder en dodelijker worden. In de maand mei werd Canada geteisterd door bosbranden, waardoor het land genoodzaakt was 25.000 mensen te evacueren. Spanje, Portugal en Marokko beleefden ondertussen een hittegolf, met temperaturen die oplopen tot 43 graden. Frankrijk heeft zijn eerste bosbrand al in de maand mei gehad. Dan hebben we het nog niet eens over de dodelijke overstromingen in Pakistan, die een derde van het land hebben geteisterd en duizenden slachtoffers en onnoemelijke schade hebben veroorzaakt.

België is verre van onschuldig aan de huidige situatie. Terwijl ons land haar nationaal energie- en klimaatplan moet voorleggen aan de Europese Commissie, mogen we vooral niet vergeten dat zowel de federale regering als de drie gewesten door de rechtbank van eerste aanleg veroordeeld zijn wegens gebrek aan klimaatactie.

Daarom is het proces van 7 juni niet enkel het proces van 14 vreedzame activisten die vanuit de noodtoestand van het klimaat in actie kwamen. Het is ook het proces van onze democratische rechten, van ons recht om te protesteren.