Juni-nieuwsbrief FIAN Belgium: Op weg naar een warme zomer!

Juni-nieuwsbrief FIAN Belgium: Op weg naar een warme zomer!

Met trots kondigen we de lancering aan van de Landbouwbrigades, de Vlaamse evenknie van de Brigades d’Actions Paysannes. Verder komt er ook beweging in de zaak rond de oliepalmplantages van Socfin, voeren we actie rond de Zaak Huts en is er een Belgische zorgwetplicht in de maak. Dit alles en nog veel meer leest u in deze nieuwsbrief.

Daar komen De Landbouwbrigades!

De Landbouwbrigades zijn een netwerk van geëngageerde burgers die de boerenlandbouw en de beweging voor agro-ecologie en voedselsoevereiniteit ondersteunen.

Internationale Dagen van de Boerenstrijd 2021

Op zaterdag 17 april en zondag 18 april hebben we aardappelen gepoot in Oosterzele en Frameries om te protesteren tegen de aardappelindustrie en de landroof, die schadelijk zijn voor boer.inn.en, burgers en het milieu! Deze internationale dagen van de boerenstrijd stellen ons in staat om het verband te leggen tussen lokale en mondiale kwesties, door duidelijk stelling te nemen tegen de wedloop om winst die momenteel in België woedt! Proef de sfeer van deze twee dagen

Vervuiling en "greenwashing"

Persverklaring, 25/05/2021 - Maatschappelijke organisaties die samenwerken met gemeenschappen die te lijden hebben onder de rubber- en oliepalmplantages van de Socfin-groep grijpen de jaarlijkse Algemene Vergadering van de onderneming aan om zich uit te spreken over de aanhoudende problemen.

Maatschappelijk middenveld en inheemse volkeren

Rome, 20 april 2021 - Maatschappelijke organisaties en organisaties van inheemse volkeren delen met diepe teleurstelling hun collectieve en kritische beoordeling van de Vrijwillige Richtlijnen voor Voedselsystemen en Voeding (VGFSyN). De definitieve VGFSyN vormen een gemiste kans om richting te geven aan de hoogstnodige, radicale transformatie van wereldwijde voedselsystemen en om de onderliggende oorzaken van de groeiende hongersnood effectief aan te pakken. 

Komt er binnenkort een Belgische wet die bedrijven aansprakelijk stelt voor inbreuken op de mensenrechten?

Op 22 april stemde het federale parlement voor de inoverwegingneming van een wetsvoorstel over "de instelling van een zorg- en herstelplicht voor ondernemingen, over hun hele waardeketen heen". De coalitie "corporate accountability", die een einde wil maken aan de straffeloosheid van bedrijven, verwelkomt deze eerste stap in de richting van een Belgische wet, maar hoopt vooral dat dit initiatief zal leiden tot een ambitieuze wet.

Vlaanderen snoert betrokken burgers de mond

Op 19 mei koos het Vlaams parlement ervoor om de rechten van burgers die opkomen voor leefmilieu en natuur stevig aan banden te leggen. In een petitie hadden ruim 21.850 burgers zich tot de leden van het Vlaams parlement gericht om dit voorstel alsnog tegen te houden. De milieubeweging trekt nu naar het Grondwettelijk Hof, want de beslissing druist in tegen het grondwettelijk recht op de bescherming van een gezonde leefomgeving.

Grond is een recht: actie op 15/6 tijdens Zaak Huts

Op 15 juni wordt voor het Hof van Beroep in Gent verder gepleit in de de Zaak Huts: de verkoop van 450 ha landbouwgrond in 1 lot aan een investeringsmaatschappij van Fernand Huts, waardoor kleine boeren geen kans hadden om te bieden. We voeren actie vanaf 10u voor de rechtbank!

VN-verklaring voor de rechten van boerinnen en boeren

Geschreven door Audrey Vankeerberghen en Astrid Bouchedor, deze analysienota verkent een reeks concrete maatregelen die België zou kunnen nemen om de rechten van de boer.inn.en te eerbiedigen, te beschermen en te waarborgen door zich te concentreren op drie essentiële rechten: het recht op een behoorlijk inkomen, het recht op land en het recht op zaaigoed.
Zonder boeren, is er geen voedsel. Laten we hun rechten cultiveren!

Download analysenota (0,6 MB) ->http://www.fian.be/IMG/pdf/210504-vn_verklaring_boerinnen_boeren.pdf}

© FIAN Belgium — 2021