Partners en netwerken

Synergie en samenwerking zijn onderdeel van de werkfilosofie van FIAN Belgium. Wat FIAN zo uniek maakt is dat ze onderwerpen als voeding, voedselproductie en landbouw vanuit het oogpunt van de mensenrechten benadert. De complementaire samenwerking met andere organisaties en hun specifieke aanpak binnen verschillende netwerken, platformen en coalities is uitermate verrijkend en belangrijk, zowel op lokaal als globaal niveau.

Belgische partners

[NL]
klimaat climat
Granennetwerk Pajottenland
De Hongerige Stad
[FR]

Internationale partners