Désolé, cet article n’existe pas en français.
Vacature

Programmacoördinator/trice gemeenschappelijk programma 2022-2026

FIAN Belgium, Quinoa, Solidagro et Viva Salud

Voor de periode 2022-2026 hebben FIAN Belgium, Quinoa, Solidagro et Viva Salud, vier gerenommeerde NGO’s voor internationale solidariteit, besloten om samen te werken in een gemeenschappelijk programma (5 jaar) ingediend bij de federale regering (DGD) onder de titel "Sterkere burgers en sociale bewegingen voor een rechtvaardige, solidaire en duurzame wereld".

Missie

De programmacoördinator/trice zal ervoor zorgen dat het gemeenschappelijk programma de 8 outcomes kan verwezenlijken [1].

FIAN Belgium, Quinoa, Solidagro en Viva Salud willen burgers mondiger maken en hun politieke participatie versterken via sociale bewegingen om zo structurele verandering teweeg te brengen in ons economisch, politiek en sociaal systeem voor een rechtvaardige, solidaire, gedekoloniseerde en duurzame wereld gebaseerd op de mensenrechten.

Om dit te bereiken zullen wij de volgende strategieën ten uitvoer leggen :

 1. Sensibilisering, opleiding en mobilisatie : om het engagement van de burgers te versterken ;
 2. Steun aan bewegingen en netwerken : om hun actie- en organisatiecapaciteit te versterken ;
 3. Belangenbehartiging en expertise : om politieke keuzes te bevorderen die gunstig zijn voor een verandering van het systeem ;
 4. Versterking en steun aan alternatieve modellen : om de socio-economische omstandigheden van de bevolking te verbeteren en deze goede praktijken te bevorderen.

Taken

De taken van de coördinator zullen als volgt verdeeld worden :

 • 30% voor de coördinatie van België : bevordering en follow-up van gemeenschappelijke activiteiten ; bevordering van synergiën en uitwisselingen ; verantwoordelijkheden inzake PME Belgium (inclusief de samenstelling van het jaarverslag voor België) ; GSK Belgium (gemeenschappelijk strategisch kader dat alle ngo’s samenbrengt die in een land actief zijn)
 • 25% voor coördinatie (buiten België) : gezamenlijke activiteiten : workshops, opleiding, uitwisselingen, partnerbijeenkomsten, seminars ; bevordering van synergiën en uitwisselingen ; jaarlijkse interne en DGD-rapportage ; beheer van communicatiekanalen ; voorbereiding en follow-up van institutionele dialogen
 • 25% voor het PME : jaarlijkse codering van IATI ; zorgen voor een goede uitvoering van het programma ; toezicht op transversale thema’s ; coördinatie van evaluaties
 • 15% voor algemene zaken : deelname aan teamvergaderingen / seminaries / partnerweken van elke organisatie ; vergaderingen van de stuurgroep ; vertegenwoordiging van het gezamenlijk programma ; financiën van het gemeenschappelijk programma
 • 5% voor kennisbeheer : bevordering van transversale thema’s [2] ; stimulering van uitwisseling en expertise ; kapitalisatie van verschillende ervaringen

Competentieprofiel

Opleiding

 • Universitaire of hogere opleiding of aanzienlijke ervaring op het vakgebied.

Ervaring

 • Ervaring in de sector ontwikkelingssamenwerking ;
 • Ervaring in het werken met verschillende organisaties ;
 • Ervaring in een coördinerende functie.

Technische vaardigheden

 • Kennis van de sector en affiniteit met de missie van FIAN België, Quinoa, Solidagro en Viva Salud ;
 • Kennis van resultaatgericht beheer ;
 • Financiële basisvaardigheden (budgettering, monitoring en rapportage) ;
 • Tweetalig Frans-Nederlands ; gemiddeld niveau van Engels.
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden ;
 • Schrijfvaardigheden ;
 • Computervaardigheden ;
 • Extra troeven : kennis van de transversale thema’s van het programma (zie hieronder).

Andere vaardigheden

 • Heeft goede coördinatievaardigheden, is doelgericht en heeft sterke overtuigingskracht ;
 • Is goed georganiseerd ;
 • Beschikt over analytische en synthetiserende vaardigheden en is in staat zelfstandig onderzoek te verrichten ;
 • Kan zelfstandig werken en werkt ook goed in een team ;
 • Heeft doorzettingsvermogen en is in staat een team te motiveren en in beweging te krijgen ;
 • Oefent zelfkritiek uit en staat open voor opbouwende kritiek ;
 • Is bereid te reizen en ’s avonds en in het weekend te werken (bv. voor gezamenlijke activiteiten) ;
 • Werkt gestructureerd en duidelijk.

Ons aanbod

 • Spannend werk in een flexibele en betrokken werkomgeving ;
 • Een 4/5 contract (te bespreken) en van onbepaalde duur ;
 • Een flexibel tijdschema, rekening houdend met alle taken, maar ook met uw eigen behoeften ;
 • Opleidingsmogelijkheden ;
 • Bezoldiging naar ervaring (volgens bi-communaal paritair comité 329.03) ;
 • Vergoeding van reiskosten tussen woon- en werkplaats. De werkplaats zal flexibel zijn, de coördinator zal hun werktijd verdelen tussen de kantoren van de 4 partners (Brussel en Sint-Niklaas) en hun thuis (geplande vergoeding).

Uw talent is belangrijk dan je afkomst, leeftijd, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie of seksuele geaardheid.

Toepassingen

 • Stuur uw sollicitatiebrief (2 pagina’s maximum) en CV per e-mail naar de vertrekkende coördinator, Fanny Polet fanny@vivasalud.be, vóór 31 januari 2022 (met als onderwerp "vacature : programmacoördinator").
 • Gelieve uw documenten in bijlagen te benoemen met uw achternaam eerst.
 • Potentiële kandidaten kunnen per e-mail contact opnemen met Fanny Polet voor meer informatie.
 • De sollicitatiegesprekken vinden half februari plaats voor een vroege start.
 • De programmacoördinator zal bij consensus worden geselecteerd en door de vier organisaties in dienst worden genomen op basis van een contract met meerdere werkgevers.

terug naar de bovenkant van de pagina


Notes

[11 OUTCOME per land : België, Bolivia, Burkina Faso, Mali, Palestina, Filippijnen, DR Congo en Senegal

[21) Recht op voedsel en voeding, voedselsoevereiniteit en de rechten van boeren ; 2) Dekolonisatie ; 3) Inperking van de democratische ruimte en criminalisering van mensenrechtenactivisten ; 4) Macht van de multinationals op de politieke, economische en leefsystemen