17 mars 2022
FIAN België & Coalitie van ngo’s

Evaluatie van het Belgische biobrandstoffenbeleid

Gesubsidieerd beleid verhoogt uitstoot broeikasgassen en bedreigt mensenrechten

Maart 2022 | De afgelopen jaren is het verbruik van biobrandstoffen uit voedselgewassen sterk toegenomen in België. Dat blijkt uit een gedetailleerd rapport (maart 2022) over het gebruik van biobrandstoffen, gepubliceerd door een coalitie van ngo’s.

Biobrandstoffen uit voedsel, die bijgemengd worden bij de diesel of benzine die je tankt, hebben desastreuze gevolgen voor de wereldwijde voedselzekerheid, voor het klimaat en de biodiversiteit, en voor de mensenrechten in het Globale Zuiden. Ook niet onbelangrijk vandaag : dit kwalijke biobrandstoffenbeleid leidt tot een meerkost aan de pomp. De ngo’s roepen de federale regering op om de publieke steun voor dit type van biobrandstoffen versneld uit te faseren.

Uit de cijfers blijkt dat voedingsmiddelen en landbouwgrondstoffen de boventoon voeren en op grote schaal worden verbruikt voor biobrandstoffen. Deze praktijk heeft negatieve gevolgen voor het klimaat en de biodiversiteit, voor onze voedselsoevereiniteit en voor de mensenrechten in het Zuiden. Het veroorzaakt ook onnodige extra kosten voor de consument.

Dit verslag, dat is gepubliceerd in de context van de oorlog in Oekraïne, versterkt nog eens hoe dringend het is om een einde te maken aan de overheidssteun voor agrobrandstoffen.

Lees onze Persbericht - 17 maart 2022 : Wereldwijde voedselcrisis : hoog tijd om biobrandstoffen uit voedsel te weren aan Belgische pomp.