28 oktober 2014

Steun de 11 aardappelactivisten, Voor een duurzaam landbouw, en voedselsystem !

Brussel, Oktober 28 - Op dinsdag 28 oktober begint de laatste procesdag tegen de 11 aardappelactivisten van Wetteren bij het hof van Beroep in Gent. De GGO-activisten staan terecht voor de acties rond het GGO-proefveld in Wetteren in 2011 en worden beschuldigd van bendevorming. Deze actie was echter één van de vele inspanningen in de strijd tegen de greep van de agro-industrie op onze landbouw.

Het debat rond gentech, een technologie die die agro-industrie vrij spel geeft, zat op dat moment muurvast, nu is ze levendiger dan ooit.

Deze 11 aardappelactivisten staan er niet alleen voor. Ze worden ondersteund door een sterke beweging van organisaties, die deze brief ondertekenen. Wij verwerpen het opleggen van genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s ), en ook de meerderheid van de bevolking moet hier niets van weten. Zowel bij ons als op wereldschaal zijn ggo’s een foute oplossing voor de belangrijkste uitdagingen in de landbouw en de voedselvoorziening: ervoor zorgen dat er voldoende voedsel is voor iedereen op de wereld, vandaag en morgen, zonder de biodiversiteit en natuurlijke grondstoffen aan te tasten, en met aandacht voor de gevolgen van de klimaatverandering.
Eerder dan het gebruik van ggo’s op te dringen, moet de overheid dringend investeren in duurzame landbouw- en voedselsystemen, die democratisch zijn en gebaseerd op een agro-ecologische aanpak. Die aanpak heeft al ruimschoots zijn efficiëntie bewezen op internationale schaal. Nu België nog.

Contact :
Thierry Kesteloot : 0475/543.723
Annelies Schorpion : 0495/887.987

Lijst van Ondertekenaars :

 • 11.11.11
 • Aide au Développement Gembloux (ADG)
 • Associations 21
 • Bart Staes, Europarlementslid GROEN
 • Bioforum Vlaanderen
 • Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
 • Brussels Netwerk SAGAL (Solidaire AankoopGroep voor Artisanale Landbouw)
 • Caroline Copers, Algemeen Secretaris Vlaams ABVV
 • Centre Liègeois du Beau-Mur
 • Climaxi
 • CNCD-11.11.11
 • Comité Haren
 • Confédération Paysanne (FR)
 • Corporate Europe Observatory (CEO)
 • Crabe asbl, formation professionelle en agriculture biologique
 • Denktank Oikos
 • Ekta Parishad Movement
 • Entraide et Fraternité
 • Felipe Van Keirsbilck, Secrétaire Général Confédération Nationale des Employés (CNE)
 • FIAN Belgium
 • Fondation Sciences Citoyennes
 • Friends of the Earth Europe
 • FUGEA (Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs)
 • Gérard Choplin, consultant agricultural policies
 • Gilles Smedts, Le Parti Humaniste
 • Greenpeace
 • Inter Environnement Wallonie
 • L’Autre Syndicat (CH)
 • Labo vzw!
 • La Maison du Développement
 • Le Début des Haricots
 • Le Rassemblement R
 • MAP (Mouvement Action Paysanne)
 • MIG (Mouvement des Eleveurs Belges)
 • Mouvement politique des Objecteurs de Croissance
 • Nature & Progrès
 • Oxfam-Magasins du monde
 • Oxfam-Solidariteit/Solidarité
 • Oxfam-Wereldwinkels
 • Asbl Pierreuse & Ailleurs – La Casa Nicaragua
 • Quinoa
 • Rencontres et Continents
 • Réseau des Groupes d’Achat Solidaires de l’Agriculture Paysanne
 • SOS Faim
 • Stichting Genethica
 • T’Uilekot
 • Terre-en-vue
 • Union Nationale Agrobiologistes Belges (UNAB)
 • VELT vzw
 • Voedselteams
 • Werkgroep Zelf Zaden Telen
 • Wervel
 • Young Friends of the Earth Europe