Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar.
7. März 2019

Stop landroof en inbreuken op de mensenrechten door de SOCFIN-groep in Sierra Leone! België moet in actie komen!

Anderhalve maand na nieuwe gewelddadige incidenten op de plantages van de SOCFIN-groep in Sierra Leone, waarbij twee mensen om het leven kwamen en honderden mensen hun woningen moesten ontvluchten, publiceert de NGO FIAN Belgium een diepgaand rapport over het landconflict en de inbreuken op en schendingen van de mensenrechten van de lokale gemeenschappen.

Case Report 2019

Sinds 2011 heeft de multinational SOCFIN meer dan 18.000 hectare grond verworven voor een industriële palmolieplantage in de Malen Chiefdom (district Pujehun, zuidelijk Sierra Leone). Sindsdien woedt er een landconflict tussen SOCFIN, lokale autoriteiten en de gemeenschappen.

Onlangs kwam het opnieuw tot een gewelddadig incident. Een demonstratie escaleerde en dit leidde tot schermutselingen tussen de leden van de gemeenschap en de veiligheidstroepen die de eigendommen van het bedrijf beschermden. Twee mensen kwamen om het leven door een kogel. Kort nadien werden, met logistieke steun van SOCFIN, politie- en militaire invallen uitgevoerd in de omliggende dorpen. Mensen werden geslagen, huizen vernield en eigendommen geplunderd. Honderden mensen ontvluchtten hun huizen en 15 mensen werden gearresteerd. De feiten passen binnen een lange reeks van willekeurige arrestaties en intimidatie van lokale landrechtenactivisten die deel uitmaken van de lokale organisatie MALOA (Malen Land Owners and Users Association).

Anderhalve maand na deze gebeurtenissen publiceert de mensenrechtenorganisatie FIAN Belgium een nieuw rapport met als titel: "Landroof voor palmolie in Sierra Leone". Het rapport bevat een diepgaande analyse van het conflict en laat zien hoe SOCFIN, met de hulp van nationale en lokale elites, het land van de gemeenschappen heeft overgenomen, met ernstige gevolgen voor hun fundamentele rechten. De komst van SOCFIN had een negatieve impact op het recht op land, voedsel, water en een gezonde leefomgeving, de rechten van werknemers, vrouwenrechten, de rechten van ouderen en het recht op onderwijs. Daarbij komen nog ernstige schendingen van en inbreuken op burger- en politieke rechten, waaronder de rechten op vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging en recht op fysieke integriteit en duidelijke gevallen van criminalisering van mensenrechtenactivisten, met als hoogtepunt de tragische gebeurtenissen van afgelopen januari. Het verslag wijst ook op ernstige beschuldigingen van corruptie, gebrek aan transparantie en het niet respecteren van beloftes op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door SOCFIN.

De situatie gaat ook België aan, aangezien er verschillende banden bestaan tussen de SOCFIN-groep en België. De meerderheidsaandeelhouder van SOCFIN, Hubert Fabri, is een Belgische zakenman. Tot 2018 waren de meeste operationele kantoren van de groep gevestigd in België (nu verhuisd naar Zwitserland). De SOCFIN-groep bezit 93 procent van de aandelen van de dochteronderneming SAC, die actief is in Sierra Leone. De overige 7 procent is in handen van een ander Belgisch bedrijf: Agrofinal. SOCFIN ontving ook verschillende leningen van de Belgische hoofdzetel van ING Bank (zie www.greenwash-ing.be).

In lijn met haar internationale mensenrechtenverplichtingen, moet België de mensenrechten beschermen en de activiteiten van haar ondernemingen reguleren, zelfs wanneer ze buiten haar grenzen actief zijn. De ondertekenende organisaties roepen de Belgische autoriteiten op om actieve maatregelen te nemen om mensenrechtenverdedigers te beschermen en met de autoriteiten in Sierra Leone samen te werken om inbreuken op de mensenrechten aan te pakken en een oplossing te vinden voor het landconflict.

Ondertekenaars :

  • FIAN Belgium
  • SOS Faim
  • Entraide et Fraternité
  • AEFJN
  • CNCD-11.11.11.

Perscontact :

  • Manuel Eggen – manu@fian.be - +32 478 93 37 47
  • Florence Kroff - florence@fian.be - +32 475 84 56 24

Opmerking voor de redactie:

Een ander rapport dat de Zwitserse NGO Bread for All onlangs publiceerde, bevat gedetailleerde informatie over de inbreuken op de mensenrechten op een andere SOCFIN-plantage in Liberia.