1 juni 2021
Analysienota

VN-verklaring voor de rechten van boerinnen en boeren

Wat betekent dit voor Belgïe ?

Na 20 jaar mobilisatie en 6 jaar onderhandelingen in de Mensenrechtenraad is de Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van boeren en andere plattelandsarbeiders eindelijk met een grote meerderheid aangenomen in de Verenigde Naties (VN). Het enige wat overblijft is de uitvoering ervan!

Een alarmerende toestand

Volgens officiële statistieken heeft België sinds 1980 68% van zijn landbouwbedrijven verloren. Deze situatie houdt verband met een structurele tendens naar industrialisering van de landbouw en marginalisering van de kleine landbouwbedrijven:

  • schulden voor mechanisatie en de aankoop van productiemiddelen ;
  • afnemende marges en de onderhandelingspositie van boer.inn.en in de voedselketen;
  • afnemende prijzen van landbouwgrondstoffen;
  • hoge landdruk ;
  • devaluatie van het beroep van boer.inn.en;
  • administratieve rompslomp voor het beheer van subsidies;
  • wetgeving over zaaigoed die niet het boerenmodel ondersteunt;
    * enz.

Een historisch proces

De Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van boeren en andere mensen die op het platteland werken, is eind 2018 door de Verenigde Naties (VN) met een grote meerderheid (121 stemmen voor, 54 onthoudingen, 8 stemmen tegen) aangenomen.

Deze Verklaring is het hoogtepunt van een historisch proces: ze is het resultaat van bijna 20 jaar mobilisatie door La Via Campesina en haar bondgenoten, en van 6 jaar onderhandelingen in de VN-Mensenrechtenraad.

Dit proces werd vanaf het begin gestuurd door sociale bewegingen: het zijn de boeren en andere plattelandsgemeenschappen die de veelvuldige schendingen van de mensenrechten en de discriminaties waarvan zij het slachtoffer zijn, hebben gedocumenteerd.

Het is dan ook dringend noodzakelijk dat België het nodige wettelijke en politieke kader tot stand brengt om de rechten van de boeren en andere mensen die op het platteland werken te respecteren, beschermen en waarborgen.

Op weg naar de uitvoering

Deze nota verkent een reeks concrete stappen die België zou kunnen nemen om de Verklaring uit te voeren. De mededeling concentreert zich op drie belangrijke rechten - het recht op een fatsoenlijk inkomen, het recht op land en het recht op zaaigoed - die bijzonder relevant zijn in de huidige Europese context, waarin de situatie van kleinschalige boer.inn.en nog steeds ernstig verslechtert.

Download de volledige analysenota in het Nederlands

Zonder boeren, is er geen eten.
Laten we hun rechten cultiveren!

Terug naar de bovenkant vand de pagina