Voedsel en landbouw checkpoint tijdens mensenketting voor het klimaat

Agro-ecologische boerenlandbouw is een oplossing voor de klimaatcrisis

Op zondag 8 december organiseerden FIAN aan de zijde van verschillende boerenorganisaties (BoerenForum, MAP, FUGEA, MIG en het FMB) en andere bondegenoten een voedsel en landbouw checkpoint tijdens de mensenketting voor het klimaat. Hiermee wilden de organisaties het belang van de boerenlandbouw als oplossing voor de klimaatcrisis in de verf zetten en de politiek oproepen om dit landbouwmodel te ondersteunen.

De organisaties wilden met het voedsel en landbouw checkpoint laten zien dat de boerenlandbouw in onze voedselbehoeften kan voorzien en tegelijkertijd de opwarming van de aarde kan tegengaan en de biodiversiteit kan beschermen. In België staat dit landbouwmodel sterk onder druk. Volgens de officiële statistieken verdwijnen er wekelijks gemiddeld 43 landbouwbedrijven, en dit is ten voordele van grote landbouwbedrijven die nog groter worden. Door de huidige politieke tendens in de richting van vrijhandel, landbouw specialisatie en niet-regulering van productie wint de intensieve landbouw terrein en ontvangt ze een steeds groter deel van de overheidssteun.

De organisaties roepen de federale en regionale overheden daarom op om het landbouw- en milieubeleid te heroriënteren richting de boeren-, familiale en voedende landbouw. Maité, lid van het MAP, legt uit : "De agro-industrie verergert de klimaatcrisis en de ecologische voetafdruk van ons voedsel. Wij eisen dat mensenrechten en natuur de overhand krijgen op winst. "Tijs, woordvoerder van het BoerenForum : Vorig jaar hadden we geen regen gedurende drie maanden ! Dit jaar was nog droger, gevolgd door een extreem natte herfst. Dit is een wake-up call, oproep tot bewustwording. Het is hard nodig dat we gaan nadenken op een agro-ecologische manier en over de mogelijkheden om samen te werken met de natuurlijke systemen. Met agroforestry, het gebruik van lokale bedrijfseigen zaden en met de ambitie om de diversiteit van planten en dieren te verhogen, kunnen we een boerenlandbouw creëren die de kracht heeft om zich aan te passen aan de klimaatverandering." Het is van cruciaal belang dat deze organisaties aanwezig zijn binnen de klimaatbeweging, om te laten zien dat het landbouwmodel dat zij voorstaan deel uitmaakt van de oplossing voor de milieu-uitdagingen.

Foto’s

Pers :
Journaal RTL