22 november 2018
Observatorium voor het recht op voedzaam voedsel

Wanneer voedsel immaterieel wordt: het hoofd bieden aan het digitale tijdperk

27 september 2018 - Nu technologie alomtegenwoordig wordt in ons leven, focust de 2018-editie van het Observatorium voor het recht op voedzaam voedsel op de impact die dit nieuwe tijdperk heeft op voedsel - onze bron van leven, identiteit en sociale relaties.

JPEG De afgelopen decennia verstevigde de privésector haar greep op publieke goederen en diensten zoals water, onderwijs of gezondheidszorg, de pijlers van de mensenrechten. Voedsel wordt natuurlijk al eeuwenlang verhandeld, maar het recente falen om de markten te reguleren heeft geleid tot de volledige commodificatie van ons voedsel.

Deze gebeurtenissen hebben de rurale gemeenschappen diepgaand getroffen door de overname van hun productiefactoren, zoals land, water en zaden en heeft geleid tot ernstige milieuschade. Ook onze voedingspatronen gingen er op achteruit, met miljoenen mensen die lijden aan de gevolgen van ondervoeding, diabetes en obesitas. 2017 was het derde opeenvolgende jaar waarin de honger in de wereld toenam: het absolute aantal ondervoede mensen bedroeg vorig jaar bijna 821 miljoen, vergeleken met 804 miljoen in 2016.

Het is in deze context dat drie nauw met elkaar verbonden dynamieken - dematerialisering, digitalisering en financialisering – ons voedselsysteem verder aan het wijzigen zijn. Onze voedselsystemen bevinden zich op een belangrijk kruispunt. Het falen van het agro-industriële voedselsysteem wordt nu algemeen erkend. Diezelfde actoren die in het verleden dit model promootten, beweren nu een nieuwe ’oplossing’ te hebben gevonden, bekend als de Vierde Industriële Revolutie. Dit zogenaamde ’innovatief denken’ stelt een fusie van technologieën voor waarbij de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische sferen vervagen.

Genetische gegevens van zaden circuleren steeds meer over de hele wereld, kunstmatige smaken domineren onze dagelijkse gerechten en de financiële speculatie, die schommelt via onzichtbare digitale netwerken, verandert de waarde van natuurlijke grondstoffen op alle continenten. De vraag is: aan wie komt dit alles ten goede?

Onder de noemer "Dematerializing Food: Addressing the Challenges of the Digital Age" verkent de 2018 editie van het Observatorium de impact van deze drie fenomenen op onze voedselsystemen en diëten. Het analyseert hoe deze processen het ontwerp van de markt voor voedsel wijzigen en hoe ze de consumptiepatronen in stedelijke centra en daarbuiten beïnvloeden. Het analyseert de implicaties van deze evolutie voor de politieke doelstellingen in de strijd voor voedselsoevereiniteit, en vraagt zich af hoe de realisatie van het mensenrecht op voedzaam voedsel moet worden aangepakt.

Voor het eerst werd de Watch aangevuld met een infographic, die een beknopt en visueel overzicht biedt van de meest tegenstrijdige en complexe problemen die de realisatie van het recht op voedsel in de weg staan en kan dienen als effectieve educatieve tool.

Download het rapport hier :
Frans
Engels