12 februari 2019

Zeg NEEN tegen GGO-mais!

Neem deel aan de publieksconsultatie

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) plantte vorig jaar een GGO-maïs veld aan zonder daarvoor de wettelijk geldende procedures te volgen. De overheid kneep daarbij niet alleen een oogje dicht, maar moedigde het VIB er zelfs toe aan. Nadat het Europese Hof besliste dat ook voor nieuwe GGOs de bestaande wetgeving gevolgd moet worden, werd het veld snel geregulariseerd.

Dit jaar wil het VIB opnieuw een veld aanleggen met GGO-mais die via de CRISPR/Cas9 techniek genetisch gemanipuleerd werd in Wetteren. De overheid organiseert daarover een publieksraadpleging.

Je kan nog tot vrijdag 15 februari deelnemen aan de bevraging door het bezwaarschrift in te vullen via deze link

Alle achtergrond documenten vind je hier.

We weten dat deze vorm van “participatie” weinig geloofwaardig is. Toch is het goed om de bioveiligheidsraad en de overheid ook via deze weg te laten weten dat er geen vraag is naar GGOs om problemen in de landbouw aan te pakken.

We maakten alvast een voorbeeld bezwaarschrift op. Dit vind je hier en in bijlage. Je kan dit aanpassen naar believen of gewoon copie-paste. Het online formulier laat niet toe om het volledige voorbeeld bezwaarschrift te kopiëren omwille van het beperkte aantal karakters. Je kan het voorbeelbezwaarschrift wel nog toevoegen als bijlage.

Voorbeeld bezwaarschrift (Nederlands)

PDF - 304.6 kB
NL_ConsultatieCrisprMais2019

Voorbeeld bezwaarschrift (Frans)

PDF - 482.8 kB