[Zomer 2018] Een analyse van het recht op voedsel in België
 FIAN Belgium

[Zomer 2018] Een analyse van het recht op voedsel in België

Het Europees parlement versterkt de rechten van inheemse volkeren en steunt de VN-verklaring voor de rechten van boeren en boerinnen

Het Europese parlement keurde op 3 juli 2018 een resolutie goed over de schending van de rechten van inheemse volkeren, inclusief landroof. Het parlement versterkt zo de rechten van deze groep.
De finale versie van de resolutie werd recent gepubliceerd. In dit document roept het Europees Parlement uitdrukkelijk op tot de goedkeuring van de VN-verklaring voor de rechten van boeren, boerinnen en andere op het platteland werkzame personen. FIAN is blij met deze resolutie en met de steun voor (...)

Bedrijven en mensenrechten: naar het einde van de straffeloosheid met een bindend verdrag!

FIAN publiceert een analyse nota die de impact die de activiteiten van transnationale ondernemingen hebben op de mensenrechten en meer bepaald het recht op voedsel belicht. Ze geeft een overzicht van het proces dat moet leiden tot een bindend verdrag. Dit is een juridisch bindend internationaal instrument dat als doel heeft om in het kader van de internationale mensenrechtenwetgeving, de activiteiten van transnationale ondernemingen en andere bedrijven te reguleren.

Het recht op voedzaam voedsel in België

Het recht op voedzaam voedsel is een fundamenteel mensenrecht verankerd in verschillende door België geratificeerde internationale verdragen. Die bepalen dat de Belgische autoriteiten de plicht hebben om het recht op voedzaam voedsel te eerbiedigen, te waarborgen en uit te voeren, zowel op hun eigen grondgebied als in het buitenland. Desondanks wordt het recht op voedsel grotendeels genegeerd door de Belgische beleidsmakers, die de problematiek beschouwen als iets dat vooral arme landen (...)

Forum des alternatives en Flash Mob

Dit jaar neemt FIAN België deel aan de organisatie van het befaamde Forum des alternatives van Festival Alimenterre met SOS Faim, Rencontre des Continents, Quinoa en Oxfam.

Overal, in België en elders, neemt het aantal initiatieven voor een rechtvaardig en duurzaam landbouw en voedingssysteem toe. Het forum biedt verschillende mogelijkheden om deze initiatieven te ontdekken, erover te debatteren en om in actie komen.
Tien jaar debatteren en strijden voor het recht op voedsel... Dit is een gelegenheid om de balans op te maken tijdens Do it Yourself workshops, participatieve debatten, ruimte om mobilisaties te plannen, maar ook tijdens een Flashmob voor het "recht op voedsel".

Publicatie van de eerste gegevens over landbouwgrond in België

Dankzij twee rapporten die deze zomer door de Waalse regering en de Federatie van Notarissen gepubliceerd werden, kunnen de tendenzen op de grondmarkt voor landbouwgronden in België eindelijk iets nauwkeuriger worden becijferd. De evolutie van de markt voor landbouwgrond, en in het bijzonder de toename van het ruimtebeslag worden helaas nog steeds niet of nauwelijks gedocumenteerd. Het ontbreken van objectieve gegevens (volumes, oppervlakten, bedragen, enz.) belemmert de verwezenlijking van een echt grondbeleid.

© FIAN Belgium — 2018