Resultaten van de zoekopdracht « rechten van boeren »

187 Artikelen

Internationale recht Rechten van de boeren VN
Rechten van de boeren VN België
Rechten van de boeren VN
Landbouw-brandstoffen Rechten van de boeren Benadering van de mensenrechten VN Transnationale bedrijven Recht op voedsel in België België
Internationale recht Rechten van de boeren Benadering van de mensenrechten VN Recht op voedsel
Landbouw Landbouw-ecologie Milieu België
Beet the system: Artikel 2

Klimaat: boerenlandbouw of industriële landbouw? We hebben geen keus meer!

De Confédération Paysanne, een Franse vakbond voor boerenlandbouw en zij die er werkzaam in zijn

Menselijke activiteit is verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De manier waarop we voedsel consumeren en produceren dragen een grote verantwoordelijkheid voor de ontwrichting. De landbouw is zelf verantwoordelijk voor 17% [1] van de totale uitstoot van broeikasgassen (BKG) wereldwijd. In Frankrijk kwam in 2011 20,6% van de uitstoot van BKG van de landbouw, die daarmee op de tweede plaats komt, na transport [2]. Tussen 44% en 57% van de totale uitstoot van broeikasgassen komt van het wereldwijde voedselsysteem. De VN-conferenties over klimaatverandering (COP) volgen elkaar op zonder dat er bindende overeenkomsten worden gesloten voor de staten. Tegelijkertijd komen er steeds meer "schijnoplossingen" bij. In de tussentijd hebben wij, landbouwers wereldwijd, last van het ontregelde klimaat: droogte, overstromingen en andere rampen, verlies van biodiversiteit, gezondheidsproblemen, landbouwexpertise en -praktijken die verloren gaan, volkeren die ontheemd geraken, enz. De Confédération Paysanne stelt dat de boerenlandbouw een antwoord biedt op de klimaatverandering, omdat ze respect heeft voor de natuur en de landbouwers die er dagelijks mee werken.

Internationale recht Rechten van de boeren Benadering van de mensenrechten VN Recht op voedsel
Toegang tot de grond Internationale recht Rechten van de boeren Benadering van de mensenrechten VN Toegang tot hulpbronnen Recht op voedsel