Désolé, cet article n’existe pas en français.
5 June 2023
FIAN België

Voor een Sociale Voedselzekerheid

Standpuntnota| December 2022

December 2022 | De Sociale Voedselzekerheid (Sécurité Sociale de l’Alimentation, SSA) is een voorstel om een openbare instelling op te richten, geïnspireerd op de gezondheidszorg, met drie doelstellingen: de gezinsbudgetten voor voeding verhogen; middelen vrijmaken om de transitie van onze voedselsystemen te ondersteunen; en de politieke controle over voedsel democratiseren. Het systeem is gebaseerd op drie pijlers: [1] een bijdrage in verhouding tot het inkomen; [2] een universele herverdeling; en [3] democratische “conventionering” van duurzame en eerlijke producten uit de korte keten (d.w.z. terugbetaling/tussenkomst gebaseerd op een overeenkomst). 

Download de standpuntnota

De maatregel is tegelijkertijd bevorderlijk voor de sociale, economische en ecologische transitie en is haalbaar en realistisch. Hij wordt ondersteund door actoren en projecten in het veld. De invoering ervan vereist een aanzienlijke steun van zowel burgers als politiek, iets waaraan ook u kan deelnemen met de verkiezingen van 2024 in het vooruitzicht.

Contactpersoon : Jonathan Peuch, onderzoeks- en beleidsmedewerker bij FIAN Belgium.

Deze nota is tot stand gekomen na besprekingen binnen het Collectif de réflexion et d’action sur la Sécurité Sociale de l’Alimentation (CréaSSA).

CréaSSA verenigt tientallen organisaties die samenwerken om de toegang tot kwaliteitsvoeding voor iedereen te verbeteren in overeenstemming met het recht op voedsel. http://collectif-ssa.be