Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar.
Mobilisatie #BackToTheClimate

Boerenlandbouw is een deel van de oplossing!

Op 10 oktober waren boerenorganisaties - BoerenForum, MAP (Mouvement d’Action Paysanne), FUGEA (Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs), MIG (Association de producteurs de lait), ECVC (European Coordination Via Campesina) - en hun bondgenoten uit het maatschappelijk middenveld aanwezig bij de mars "Back to the Climate" om het belang van gezins- en boerenlandbouw als oplossing voor de klimaatcrisis te benadrukken. Zij vragen de politici om concrete steun voor dit landbouwmodel.

"Wij bewerken het land en dragen bij aan de afkoeling van de planeet", getuigen de boeren,

"Agro-ecologie kan in onze voedselbehoeften voorzien en tegelijk de opwarming van de aarde tegengaan en de biodiversiteit beschermen."

Dit model bevordert onder meer kringloopeconomie die minder fossiele energie verbruiken, lokale kwaliteitsbanen, polycultuur voor vruchtbare bodems en minder chemische inputs om de biodiversiteit in stand te houden.

Dit agro-ecologisch model wordt in België bedreigd door het agro-industriële model. Met het huidige beleid van vrijhandel, specialisatie en deregulering van de produktie wint de intensieve landbouw terrein en ontvangt zij een steeds groter deel van de financiële overheidssteun. Het is schrijnend om te zien dat gezinsbedrijven die in harmonie met de natuur en het milieu werken, vandaag de dag dreigen te verdwijnen door gebrek aan politieke steun.

"Als de regering concrete actie wil ondernemen voor het klimaat, is steun voor de boeren-, gezins- en voedsellandbouw meer dan dringend. Landbouwbeleid en klimaatbeleid kunnen niet los van elkaar worden gezien! "voegt de gemobiliseerde organisaties toe.

Voor concrete steun vragen deze landbouworganisaties ook om de toegang tot land te vergemakkelijken en het land te beschermen voor de landbouwers.

"Land wordt onbetaalbaar, waardoor het voor nieuwe boeren onmogelijk wordt zich te vestigen," voegen de boeren eraan toe

.

Meer en meer grond wordt bestemd voor grote niet-agrarische of recreatieve projecten (tuin, paarden, ...), of wordt vervuild door industrie, zoals in Zwijndrecht

Boerenorganisaties eisen een sterk beleid dat het land voor voedsel beschermt en het recht op land garandeert voor degenen die het bewerken. Zowel in het noorden als in het zuiden van het land waren zij deze zondag aanwezig om er samen aan te herinneren "Wij maken deel uit van de oplossing!


Herbeleef de mars in foto’s op onze Flickr galerij