Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar.
9. März 2012

Waarborg recht op voedsel voor vrouwen

Terwijl de wereld Internationale Vrouwendag viert, eist FIAN grotere inspanningen van overheden om het recht van vrouwen op voldoende en adequaat voedsel te waarborgen. Volgens de Verenigde Naties lijden wereldwijd 925 miljoen mensen chronisch honger. Zestig procent van hen is vrouw.

Het recht van vrouwen op voedsel behoort nog steeds tot de meest geschonden rechten ter wereld, zegt Flavio Valente, secretaris-generaal van FIAN International. “Schendingen van het recht op voedsel zijn vaak het gevolg van structureel geweld tegen vrouwen en een gebrek aan verantwoordelijkheid van de kant van overheden, die een directe verplichting hebben om hun bevolking te beschermen tegen honger.”

Lobby bij VN-commissie

Dankzij interventies van FIAN heeft de permanente VN-commissie tegen vrouwendiscriminatie (CEDAW) zich onlangs in aanbevelingen aan nationale overheden voor het eerst expliciet uitgesproken over het recht op voedsel voor vrouwen. CEDAW deed onder meer aanbevelingen aan de regeringen van Paraguay en Nepal, beide na tussenkomst van FIAN.

De regering van Paraguay is gevraagd zich meer in te spannen om het recht op adequate voeding voor inheemse vrouwen te realiseren en hun participatie te vergroten. Nepal kreeg het advies mee om de informele sector, waarin onevenredig veel vrouwen werkzaam zijn, te reguleren om uitbuiting te voorkomen. Ook heeft de commissie Nepal sterk aangeraden om het recht op voldoende voedsel op te nemen in de nieuwe grondwet.

Schendingen recht op voedsel

FIAN heeft bij CEDAW een verklaring voorgelezen van enkele Paraguayaanse inheemse vrouwenorganisaties, waarin zij zelf hun situatie toelichten. “Vaak weten we niet wat we de volgende dag zullen eten en hoe we onze kinderen moeten voeden. Ons eten bestaat uit slechts een maaltijd per dag, rijst of noedels. Het gebrek aan voldoende voedsel, eiwitten en vitamines is van grote invloed op onze gezondheid, het leervermogen van onze kinderen en ons vermogen om te werken.”

FIAN rapporteerde daarnaast ernstige tekortkomingen met betrekking tot het recht van voedsel in Nepal, waar bijna een kwart van de vrouwelijke bevolking in de leeftijd van 15 tot 49 jaar ondervoed is. Exemplarisch is de situatie van de Gandharva-vrouwen in het district Surkhet. Hun enige bron van inkomsten is het verzamelen van zand en steen voor de bouwindustrie. Voor dit zware werk krijgen de vrouwen nog geen 100 Nepalese roepies (€ 1,08) per dag, minder dan het door de overheid vastgestelde minimumloon.

Contact : Claire Guffens, claire@fian.be