21 juni 2012

Dringende actie Filippijnen

Filippijnen: De beslissing van het Hooggerechtshof over de Hacienda Luisita moet meteen ook in de praktijk omgezet worden om het recht op voeding van 6.296 arbeiders te garanderen.

De landarbeiders van de Hacienda Luisita voerden zo’n tien jaar actie om de Optie tot Distributie van Aandelen (Stock Distribution Option) te laten intrekken. Het gaat om een plan waarbij land uit het Programma voor de Landbouwhervorming (CARP) niét overgedragen wordt, er worden aandelen uitgedeeld in plaats van grond.

Op 24 april 2012 heeft het Hooggerechtshof dan eindelijk zijn beslissing bevestigd om de SDO te schrappen en de herverdeling van het land aan de landloze landarbeiders door te voeren. Die beslissing moet nog afgewerkt en uitvoerbaar gemaakt worden, en de landarbeiders moeten tijdens de volledige overdrachtsprocedure en ook daarna nog alle nodige ondersteuning krijgen. Anders blijft deze herverdeling van grond waarschijnlijk louter een overwinning op papier.

Stuur een brief naar de Hoofdrechter aan het Hooggerechtshof van de Filippijnen en kopies aan de president van de Filippijnen en het secretariaat van het departement voor landbouwhervorming. Daarin vraag je hen de beslissing van 24 april 2012 ook uit te voeren, en al het nodige te doen om het land eindelijk te verdelen onder de 6.296 landarbeiders en hun families, zodat hun recht op voeding gegarandeerd wordt.

EINDE VAN DE ACTIE: 29 juli 2012

Dringende actie:

Word - 70.5 kB