26 oktober 2015

Dringende acties

Geconfronteerd met schendingen van het recht op voedsel van bepaalde gemeenschappen reageert FIAN door "dringende acties" te lanceren om zo een einde te maken aan de schending. Of het nu per brief, fax of e-mail is, onze leden en activisten schrijven van over de hele wereld om de aandacht van de beleidsmakers te vestigen op het probleem om ervoor te zorgen dat zij de mensenrechten eerbiedigen.


Dringende acties zijn niet enkel een solidariteitsverklaring, maar dienen bovenal als een doeltreffend middel dat vaak tot de oplossing van het probleem leidt, wat een duidelijke verbetering van de levensomstandigheden van de getroffen personen met zich meebrengt. Internationale druk versterkt de positie van de slachtoffers ten aanzien van de verantwoordelijke autoriteiten, en geeft hen de steun die uiterst noodzakelijk is om hun zorgen op gegarandeerde en efficiënte wijze weg te nemen.
FIAN handelt altijd op vraag van de lokale gemeenschap, en doet dat in nauwe samenwerking met mensen die deel uitmaken van die gemeenschap.
U kunt mensen van wie het recht op voedsel met de voet getreden wordt steunen door protestbrieven te sturen naar de bevoegde autoriteiten. Internationale druk laat de betrokken autoriteiten zelden onverschillig. Elke brief telt.