4 maart 2013

FIAN vraagt de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties om het mandaat van de Speciale Rapporteur voor het recht op voedsel te vernieuwen

FIAN International legde een mondelinge verklaring af tijdens de interactieve dialoog van de Mensenrechtenraad met de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties voor het recht op voedsel gedurende de 22e sessie van de raad.

FIAN feliciteerde de Speciale Rapporteur met zijn laatste rapport, genaamd « Het recht op voedsel en de Rechten van de Vrouw », en vroeg aan de lidstaten om de Vrijwillige Richtlijnen voor het verantwoord beheer van grond, visgronden en bossen toe te passen. Bovendien, riep FIAN de lidstaten van de Mensenrechtenraad op om het mandaat van de Speciale Rapporteur te vernieuwen. De hernieuwing van het mandaat zal bijdragen tot de Verklaring van de Rechten van de Boeren, zowel als tot de strijd tegen landroof en het ondersteunen van de implementering van de extraterritoriale verplichting van de lidstaten.

U kan de verklaring van de FIAN hier raadplegen.