5 februari 2013

Inwerkingtreding van het Facultatieve Protocol van het Internationaal Verdrag Inzake Economische, Sociale en Culturele rechten (IVESCR) door de ratificering van Uruguay . België heeft het nog steeds niet geratificieerd.

Bruxelles, 5 februari 2013. Na Argentinië, Bolivië, Bosnië-Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolië, Portugal, Slowakije en Spanje, is Uruguay de tiende staat van de Verenigde Naties die het Facultatieve Protocol van het IVESCR heeft geratificeerd. Dit verdrag garandeert de implementering van een Klachtenprotocol.
Overeenkomstig met het Protocol kunnen slachtoffers van schendingen van hun mensenrechten, waaronder het recht op op voedsel, voor wie het onmogelijk is om hun eisen te laten horen in hun eigen land, nu beroep aantekenen op internationaal niveau en klacht indienen bij de Commissie van de Verenigde Naties voor Economische, Sociale en Culturele Rechten.

Dankzij deze tiende ratificatie, treedt binnen drie maanden het protocol in werking. Wat België betreft, moeten alle zeven parlementen akkoord gaan opdat de bekrachtiging van het Protocol door de Belgische Staat officieel wordt. Tot op heden hebben enkel de Duitstalige Gemeenschap en het Vlaamse Parlement het Protocol geratificeerd.

Contact :
Claire Guffens: claire@fian.be, 02 640 84 17