Actie

Justice is Everybody’s Business

Stop de uitbuiting.
Stop de vernietiging van het milieu.
Stop slechte handelspraktijken van Europese bedrijven.

Dit zijn de eisen van de campagne "Justice is Everybody’s Business" (Gerechtigheid is een zaak van iedereen), die gisteren is gelanceerd door meer dan 100 vakbonden en maatschappelijke organisaties.

Teken de petitie!

JPEG - 54.6 kB
Justice is everybody’s business
© Photos by Philip Reynaers / Photonews / Justice is Everybody’s Business

De campagne begon met een stunt in Brussel. Campagnevoerders zetten buiten het gebouw van de Raad "justitiële schalen" op om EU-diplomaten op te roepen recht te doen aan mensen die het slachtoffer zijn geworden van misbruik door bedrijven, voorafgaand aan een vergadering over ontwerpvoorschriften inzake zorgvuldigheidseisen.

De schalen van rechtvaardigheid toonden de huidige wanverhouding tussen bedrijfswinsten enerzijds en mensenrechten, milieu- en klimaatrechtvaardigheid anderzijds - en dat publieke druk de schalen kan doen doorslaan in de richting van verandering.

Daarom is uw stem van cruciaal belang! Help ons de Europese wetten te verdedigen die de mensenrechten, het milieu en het klimaat beschermen tegen uitbuiting door bedrijven:

Teken de petitie