[Maart] Grond voor voedsel ! Actie, forum en feest
 FIAN Belgium

[Maart] Grond voor voedsel ! Actie, forum en feest

We begonnen het jaar met de publicatie van onze Beet the System en een workshop over de greep van multinationals op democratische ruimtes. Daarnaast waren we aanwezig in Genève tijdens de vijfde periodieke evaluatie van België door de VN-Commissie voor Economische, Sociale en Culturele Rechten. Nu maken we ons klaar voor twee dagen van mobilisatie en actie op 17 en 18 april voor de internationale dag van de boerenstrijd. Je leest er hier meer over.
Veel leesplezier !

Machtsgreep door multinationals

Deze editie van ons magazine Beet the system buigt zich over één van de voornaamste gevaren voor onze democratieën en een belangrijke drempel om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden : de steeds grotere invloed van het bedrijfsleven op het overheidsbeleid en onze maatschappelijke keuzes.
Corporate capture gebeurt niet noodzakelijk achter de schermen. Steeds meer bedrijven proberen hun invloedssfeer uit te breiden binnen de maatschappij en de geïnstitutionaliseerde bestuursruimtes

OESO neemt klacht Milieudefensie tegen ING in behandeling : “ING negeert al jaren wantoestanden in palmoliesector”

Brussel, 24 januari 2020 – Maandag 20 januari 2020, het nationale contactpunt van de OESO heeft vandaag een klacht van Milieudefensie tegen ING ontvankelijk verklaard. De klacht is uniek omdat een bedrijf voor het eerst wordt verweten dat het zélf bijdraagt aan wantoestanden. De klacht wordt gesteund door diverse internationale organisaties : ReAct, Fian Belgium, Brot für alle, FERN and CNCD- 11.11.11.
NGO’s en verenigingen van gemeenschappen die getroffen worden door de activiteiten van (...)

De hervorming van de pachtwet in Wallonië

In februari 2019 werd de definitieve versie van de hervormde pachtwet door de Waalse regering goedgekeurd, waarna hij op 2 mei 2019 geratificeerd werd door het Waalse parlement. De hervorming is het resultaat van jarenlange onderhandelingen onder leiding van de Waalse landbouwminister René Collin. FIAN Belgium nam deel aan de discussies als lid van het Platform voor Landbouwgrond (PFFA), bestaande uit FUGEA, MAP, UNAB, UNAB, Natagora, IEW, Terre-en-vue, Nature et Progrès, FIAN en CNCD-11.11.11. Deze hervorming, waarnaar vanuit landbouwmiddens reikhalzend werd uitgekeken, zorgt voor een aantal aanpassingen om het vertrouwen in pachtovereenkomsten te herstellen en zou moeten leiden tot betere contractuele betrekkingen tussen verhuurders en huurders. De nieuwe pachtwet zal op 1 januari 2020 in werking treden en wordt reeds vergezeld van verschillende uitvoeringsbesluiten.

FIAN Belgium presenteert haar schaduwrapport aan de VN-Commissie voor Economische, Sociale en Culturele Rechten

Van 17 tot 20 februari 2020 onderging België zijn vijfde periodieke evaluatie voor de VN-Commissie voor Economische, Sociale en Culturele Rechten (CESCR) in Genève. FIAN Belgium kon tijdens de sessie haar schaduwrapport presenteren over de situatie inzake ESC-rechten in België en de tekortkomingen van België.

Verslag workshop corporate capture

Naar aanleiding van de publicatie van de nieuwste editie van onze Beet the system organiseerden we een workshop rond Corporate capture. De invloed van de private sector op de politieke besluitvorming neemt toe. Welke mechanismen spelen er en hoe moeten we ons hier als middenveld tegenover positioneren ? Deze vragen kwamen aan bod in de presentaties en discussies. Lees hier het verslag.

GROND voor VOEDSEL ! ACTIE, FORUM EN FEEST

Terreinen voor industrie, KMO’s, woningen, paardenstallen, fabrieken, sauna’s, tuinen, bossen, brandstoffen. De lijst van bestemmingen die onze landbouwgrond inpalmen lijkt eindeloos.
Toegang tot grond voor boer·inn·en wordt een steeds groter probleem zowel in België als in de rest van de wereld. Het is nochtans een recht. Zonder toegang tot grond komt onze voedselproductie ernstig in gevaar. Het is hoog tijd om dit recht terug op te eisen. Daarom voeren we op 17 april actie !
Op 17 april gaan (...)

© FIAN Belgium — 2020