Seminarie:Het voedsel van morgen

Het voedsel van morgen
Landbouw in crisis en transitie op weg: Welke pistes ?

13 mei 2013 (9h-17h)
Maison des associations internationales, Washingtonstraat 40, 1050 Brussel


Programma :

1. 9h15 Inleiding

Arnaud Zacharie en Bogdan Vandenberghe (algemeen directeur 11.11.11 en CNCD-11.11.11)

2. 9h30 Een ander landbouwmodel als voorwaarde voor het recht op voedsel

Olivier De Schutter (bijzonder rapporteur van de VN voor het recht op voedsel): Uitdagingen en dynamieken m.b.t. het recht op voedsel, voedselsoevereiniteit, agro-ecologie, herlokalisering. Wat is veranderd sinds de eerste rapporten in 2008 ?

3. 10h30 Nieuwe bedreigingen voor het recht op voedsel ?

Pauline Ndiaye, (Senegal) Coordinatrice ENDA-PRONAT : Private en publieke investeringen in de landbouw : uitverkoop van publieke diensten, landroof en biobrandstoffen.
Thierry Kesteloot (Oxfam-Solidariteit) Deregulering in de landbouw, landbouwmarkten en de financiële wereld. Over de nood voor regulering.

4. Lunch

5. 14h00 Transitie naar een ander landbouw- en voedselmodel

Hans Herren / : (Nederland) Millennium Institute et mede-auteur van het IAASTD-rapport: Heeft de agro-ecologie de ideeënstrijd gewonnen ?
Pauline Ndiaye, (Senegal) Coordinatrice ENDA-PRONAT : Gender, traditionele kennis, agro-ecologie en voedselsoevereiniteit
Martin Wolpold Bosien (Centraal Amerika) FIAN International : Internationaal ‘governance’ en de rol van de staat (CFS)
Piet Vanthemsche (ov) (België) Voorzitter Boerenbond: De rol van de boerenorganisaties in het transitieproces

6. 15h30 Welke strategie voor een ander model ? (Hoe evolueren van een veelheid aan initiatieven naar een sterk netwerk dat politieke veranderingen kan afdwingen en welke rol van de overheden ?)

Werkgroepen

De band tussen consumenten en producenten
Anders gaan consumeren
Voedselverspilling aanpakken
Van lokale actie naar politieke lobby
Toegang tot land
Agro-ecologie en sociale bescherming

Doel van de werkgroepen is op zoek te gaan naar mogelijke strategieën die door verschillende actoren (consumentenorganisaties, milieuorganisaties, vakbonden, landbouworganisaties, NGO’s, onderzoeksnetwerken, netwerken voor duurzame voeding, etc.) kunnen gevolgd worden om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem mogelijk te maken.

7. 17h00 Round up

8. 17h30 Conclusies

Meer infos hier: http://www.11.be/component/one/activity/detail/seminarie_voedsel_morgen,35345