26 oktober 2021
Business & Human Rights

[VIDEO] MADE IN IMPUNITY

Belgische Rubber uit Ivoorkust

Terwijl in de VN Mensenrechtenraad wordt onderhandeld over een toekomstig bindend verdrag over bedrijven en mensenrechten (oktober 2021), roepen getroffen gemeenschappen en maatschappelijke organisaties de lidstaten op om actie te ondernemen om schendingen van gemeenschaps- en mensenrechten door multinationale ondernemingen over de hele wereld aan te pakken. Dit is het geval met de gemeenschappen die worden getroffen door het Belgische bedrijf SIAT en die zich verzetten tegen grootschalige rubber- en oliepalmplantages in Ghana, Nigeria en Ivoorkust. Deze korte video geeft een stem aan vertegenwoordigers van de gemeenschap in Prikro, Ivoorkust.

In 2014 heeft Ivoorkust, zonder de lokale bevolking te raadplegen, 11.000 ha land toegewezen aan het Belgische bedrijf SIAT. De palmolie en rubber die SIAT produceert, worden verkocht aan grote merken als Unilever, Nestlé, Michelin en Goodyear. Lokale gemeenschappen in Ivoorkust verzetten zich tegen dit industriële rubberplantageproject, dat zij aanklagen als "landroof". Hun protest werd met geweld neergeslagen, met verscheidene doden, tientallen gewonden en gevangenen tot gevolg. Vandaag eisen ze gerechtigheid en de teruggave van hun land.

Meer dan 7 jaar na de eerste acties van de door SIAT getroffen gemeenschappen voor de eerbiediging van hun rechten, is er nog steeds geen gerechtigheid. De macht van de multinationals en de juridische tekortkomingen op nationaal en internationaal niveau houden de straffeloosheid in stand. Het wordt tijd dat onze regeringen de mensenrechten eerbiedigen en bindende regels aannemen voor hun bedrijven die buiten hun grenzen de mensenrechten schenden.

Meer informatie over deze zaak